Dr Farella oor die gevare van die eksperimentele sogenaamde "Covid Vaccine"

Dr Farella spreek haar misnoë uit oor verkeie abnormaliteite in die die toediening van die “covid shots”. GEEN kinder proewe is gedoen voordat die “covid shots” aan kinders gegee is nie – iets heeltemal ongehoords. 

Die FDA het nie die “covid shots” vir kinders goedgekeur nie, tog word dit aan kinders toegedien.

Luister na die ABSURDE manier hoe die WHO en die CDC nou die sogenaamde vaccines uitrol: “Hulle gaan eers die toets uitslag data verskaf nadat die “vaccines” reeds uitgerol is”. 

Kinders het ‘n 99,997% kans om Covid te oorleef, en hulle versprei ook nie Covid nie.

Sy verduidelik hoekom dit verkeerd is om kinders in maskers te plaas en dat dit nie waar is dat kinders oupa en ouma gaan dood maak nie.

Sy  verduidelik dat dit onaanvaarbaar is dat daar reeds oor die 4000 covid dode gevalle is maar dat die entstof nie onttrek is nie. As entstof ekspert haal sy ander gevalle aan waar entstowwe van die mark af gehaal is na net 15 gevalle van ernstige newe effekte. So hoekom die Covid-entstof nie gestop is nie is heeltemal onverstaanbaar.

Senator Hall hamer op die feit dat die eksperimentele sogenaamde covid “vaccine” is toegedien aan die publiek sonder dat toetse op diere gedoen is!

 

Senator Hall:

“The American Public is now the Guinea pigs”

Website | More posts

Nuus.News SA Goeie Nuus Good News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *