Gebed om 12pm met Pastoor Able

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in take.

Skakel gerus in op die lewendige uisending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke 
 
Mal 3:17 En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
‭‭
 1. Bevestig dat God ons Vader is en dat ons Sy kinders is.
 2. Verklaar dat die seël van God op jou lewe is en daarom is jou onderskeiding in hierdie seisoen verseker.
 3. Verklaar hoe donkerder dit word in die wêreld, hoe helderder word jou lewe, want God maak nou Sy juwele op en jy is een van hulle.
 4. Verklaar dat hierdie die dae van onderskeiding is van die regverdiges, ons saad en trane bring baie vrugte voort van geluk en bemoediging in die Heilige Gees.
 5. Verklaar dat in die paar dae wat nog oor is in die maand April, is dae van die manifestasie van God se oorvloedige genade in die lewens van Sy kosbare mense regoor die die wêreld in Jesus Naam.

Soos jy bid, word jou onderskeiding duideliker.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in take.

Skakel gerus in op die lewendige uisending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke 
 
 “Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies”
‭‭2 KORINTIËRS‬ ‭10:4‬ ‭
 1. Verklaar dat God die regverdiges ver weg van onderdrukking, vrees, en terreur hou
 2. Verklaar dat elke sataniese samewering om regerings en ons nasionale leiers te beheer blootgestel en vernietig word
 3. Bid dat die engele heen en weer gaan om die bose magte agter die verdeeldheid in die kerk te verstrooi en te vernietig
 4. Verklaar dat Christen leiers wêreldwyd verenig en hul verskille opsy stoot
 5. Bid dat God ons leiers die moed sal gee om die regte besluite te neem en te volvoer en dat hulle sal wegbreek van die bose invloed wat hulle harte gevange hou. In Jesus Naam.
Ontvang die genade om onderskei te word terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke 
 
 “Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.”
‭‭2 KORINTIËRS‬ ‭12:9‬ 
 1. Dank God vir die heerlike kerkdienste wat God se mense oral oor die wêreld gehou het gedurende die naweek, verklaar dat elke Christen  in die wêreld wakker word en die werklikheid  dat ons in oorlogvoering betrokke is besef
 2. Bevestig in die vreugde van die Here lê ons krag, daarom sal die liggaam van Christus vreugdevol en waaksaam bly hierdie week
 3. Bid vir al die bedienaars van die Woord sodat hulle bemoedig word en sterk bly staan in die geveg
 4. Bid vir alle gesondheidswerkers wat so getrou bly werk gedurende die pandemie sodat hulle kragte nie faal nie en dat God sal aanhou om hulle te beskerm
 5. Bid laastens vir al God se kinders wat studeer sodat die genade en wysheid van God hulle kragdadig sal help in hierdie tyd. In Jesus Naam.
Jy word gevul met nuwe krag terwyl jy bid!

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://facebook.com/able.akpanke 
 
 “Wie kan iets beplan, en dit gebeur, as die Here nie die bevel gee nie?”
‭‭KLAAGLIEDERE‬ ‭3:37‬ ‭
 1. Dank God dat hy vir ons ‘n oorwinning gegee het oor satan en sy trawante
 2. Bid dat die engel van die Here ons regeringsleiers sal besoek om hulle te oortuig of te arresteer. Verklaar dat hulle nié die kerke toegesluit sal hou nie—sodat hulle deur die Gees van God gedwing sal word om kerke te heropen
 3. Verklaar dat God se doel vir die nasies volvoer word en dat Sy wil vir hierdie laaste dae nie omver gegooi kan word nie
 4. Veklaar dat die planne van die antichris en sy trawante afgesny en vernietig is dwarsoor die nasies van die wêreld
 5. Bid vir ons diens Sondag sodat die Gees van God meer mense sal laat inskakel op die aanlyn diens en groot dinge sal doen in die lewens van Sy mense. In Jesus Naam.
Lewens word aangeraak dwarsoor die wêreld terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke
 
“‘n Pelgrimslied. Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het.”
‭‭PSALMS‬ ‭121:1-2‬ ‭
 1. Bevestig dat God ons hulp en vesting is
 2. Verklaar dat die kerk al hoe sterker word deur die kragtige werking van die Heilige Gees en die Woord van God
 3. Verklaar dat enige beleid om die kerk in te perk enige plek op aarde omver gegooi word en dat kerke heropen word oraloor
 4. Beveel ‘n toesluit en paralise oor elke sisteem wat die kerk sy mikpunt gemaak het
 5. Verklaar dat God jou ondersteuner, voorsiener en behouer is en dat jy nie aangeraak word deur dit wat ander aanval nie. In Jesus Naam.
Ontvang bonatuurlike hulp vanuit elke windrigting terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://facebook.com/able.akpanke 
 
 “Smee maar planne, dit sal verydel word! Pleeg maar oorleg, daar sal niks van kom nie! God is by ons!”
‭‭JESAJA‬ ‭8:10‬ ‭
 1. Dank God vir sy planne en gedagtes oor die regverdiges
 2. Verklaar dat elke teenstrydige plan teen die kerk van Christus deur bose en goddelose mense sal nie vooruit gaan nie
 3. Verklaar dat regeringsbeleide wat nie ten gunste van die evangelie is nie, nie stand sal hou nie
 4. Verklaar dat God vir ons is, daarom sal ons die pandemie oorleef en vooruit gaan te midde van die resessie
 5. Bid vir eenheid in die kerk van ons nasie, dat God ons sal salf, bemagtig en bevorder tot ‘n stem wat namens die gelowiges praat. In Jesus Naam.
Wat ookal teen jou gewerk het, is gekanselleer terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://facebook.com/able.akpanke 
 
 “Smee maar planne, dit sal verydel word! Pleeg maar oorleg, daar sal niks van kom nie! God is by ons!”
‭‭JESAJA‬ ‭8:10‬ ‭
 1. Dank God vir sy planne en gedagtes oor die regverdiges
 2. Verklaar dat elke teenstrydige plan teen die kerk van Christus deur bose en goddelose mense sal nie vooruit gaan nie
 3. Verklaar dat regeringsbeleide wat nie ten gunste van die evangelie is nie, nie stand sal hou nie
 4. Verklaar dat God vir ons is, daarom sal ons die pandemie oorleef en vooruit gaan te midde van die resessie
 5. Bid vir eenheid in die kerk van ons nasie, dat God ons sal salf, bemagtig en bevorder tot ‘n stem wat namens die gelowiges praat. In Jesus Naam.
Wat ookal teen jou gewerk het, is gekanselleer terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://facebook.com/able.akpanke 
 
 “Smee maar planne, dit sal verydel word! Pleeg maar oorleg, daar sal niks van kom nie! God is by ons!”
‭‭JESAJA‬ ‭8:10‬ ‭
 1. Dank God vir sy planne en gedagtes oor die regverdiges
 2. Verklaar dat elke teenstrydige plan teen die kerk van Christus deur bose en goddelose mense sal nie vooruit gaan nie
 3. Verklaar dat regeringsbeleide wat nie ten gunste van die evangelie is nie, nie stand sal hou nie
 4. Verklaar dat God vir ons is, daarom sal ons die pandemie oorleef en vooruit gaan te midde van die resessie
 5. Bid vir eenheid in die kerk van ons nasie, dat God ons sal salf, bemagtig en bevorder tot ‘n stem wat namens die gelowiges praat. In Jesus Naam.
Wat ookal teen jou gewerk het, is gekanselleer terwyl jy bid.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
20-04–2020

Acts 19:20 So mightily grew the word of God and prevailed.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding also, thanking God for all the intecessory prayers offered over the weekend by God’s people. Affirm that God’s people all over the world are strong, bold and confident in their faith. Declare that the Church is immune to every weapon of the wicked and the conspiracy to frustrate her spread around the world. Declare that the Word of God is being preached and spreading unhindered, penetrating the very strongholds of the enemy. Declare that those in the dark places of the earth are being lightened by the light of the gospel, and many are healed, saved and delivered in Jesus Name.

As you pray expect to be favored this week.

PLS JOIN THE LIVE PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

Toggle Content

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op n lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke
 
“Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou.”
‭‭JOB‬ ‭22:28‬ ‭
 1. Verklaar die heerskappy van Jesus oor ons nasie
 2. Verklaar dat koninkryke van hierdie wêreld ingesluit is in die koninkryk van God en van sy Seun Jesus Christus
 3. Verklaar dat alle bose invloede en donker magte wat teen die oprigting en verspreiding van die kerk in die nasies is, afgesny is
 4. Bid vir die sendelinge se werk in alle nasies, verklaar dat vestings van tradisies, godsdienstige en politieke teenstand gebreek is
 5. Verklaar dat die heerlike lig van die evangelie ongehinderd versprei tot in die verste hoekies op aarde. In Jesus Naam
God stuur engele om jou te help terwyl jy bid.
Toggle Content
Toggle Content

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op n lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke
 
“Wat jy besluit, sal uitgevoer word, dit sal voorspoedig gaan met jou.”
‭‭JOB‬ ‭22:28‬ ‭
 1. Verklaar die heerskappy van Jesus oor ons nasie
 2. Verklaar dat koninkryke van hierdie wêreld ingesluit is in die koninkryk van God en van sy Seun Jesus Christus
 3. Verklaar dat alle bose invloede en donker magte wat teen die oprigting en verspreiding van die kerk in die nasies is, afgesny is
 4. Bid vir die sendelinge se werk in alle nasies, verklaar dat vestings van tradisies, godsdienstige en politieke teenstand gebreek is
 5. Verklaar dat die heerlike lig van die evangelie ongehinderd versprei tot in die verste hoekies op aarde. In Jesus Naam
God stuur engele om jou te help terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

Skakel gerus in op hierdie gebedsgeleentheid saam met Dr Able Alpanke op Facebook deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke 
 
 “Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld”
‭‭FILIPPENSE‬ ‭2:15‬ ‭
 1. Dank God dat Hy ons aan die einde van nog ‘n week gebring het, dank Hom vir die genade wat ons ontvang het in die gebedskamer en deur te vas
 2. Verklaar dat die regverdiges versterk is gedurende die verlengde inperking sodat hulle aanhou om skynende ligte te wees in die wêreld
 3. Bid vir pastore en ander bedienaars van die evangelie sodat hulle sterk sal bly en nie swak word nie
 4. Bid vir families wat geliefdes tydens die pandemie verloor het, vra dat God hulle sal vertroos
 5. Bid vir genade vir die nasies waar God geïgnoreer is deur hulle leiers, bid dat alle nasies sal buig voor God en die heerskappy van die Seun van God sal erken. In Jesus Naam.
Ontvang die genade om meer te skyn terwyl jy bid.
Toggle Content
Hierdie gebedsgeleentheid word gedurende hierdie week lewendig uitgesaai op Facbook. Skakel gerus in en word deel van die groter gebedsgroep deur die volgende skakel te volg: https://www.facebook.com/able.akpanke Bid vurig in verstaanbare woorde en in tale. “Geregtigheid sal in jou heers. Jy hoef nie bang te wees vir verdrukking nie, ook nie vir verskrikking nie, want dit sal nie naby jou kom nie. As iemand jou aanval, het Ek hom nie gestuur nie; wie jou aanval, sal die onderspit teen jou delf.” ‭‭JESAJA‬ ‭54:14-15‬ ‭ Bevestig dat ons regverdig gemaak is voor God deur Christus Verklaar dat God die regverdiges bewaar van verdrukking, van vrees en van terreur Verklaar dat elke sataniese sameswering om regerings en ons land se leiers te beheer aan die kaak gestel word en vernietig word Vra dat engele vooruit sal gaan om die bose te verstrooi, en om bose magte wat verantwoordelik vir die probleme van op aarde is, te oordeel Bid dat God ons leiers krag sal gee om te doen wat reg is sodat elke bose invloed wat hul harte infiltreer het, verbreek word. In die Naam van Jesus. Terwyl jy bid ontvang jy genade om nog meer te bid.
Toggle Content
Toggle Content

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale, met jou hande opgelig om God, die Vader te verheerlik.

“Onthou altyd dat Jesus Christus, ‘n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig.”
‭‭2 TIMOTEUS‬ ‭2:8‬ ‭
 1. Verklaar dat die gees en genade van intersessie en geestelike oorlogvoering in jou lewe toeneem
 2. Bevestig dat die liggaam van Christus gedurende hierdie maand versterk word om in gebed te worstel
 3. Bid dat God meer gelowige arbeiders sal oprig oral oor om die bediening van gebed uit te dra
 4. Verklaar dat wanneer mense die wêreld oor bid, meer wonderwerke en antwoorde op gebede as wat ons al ooit tevore gesien het, bekend sal word aan almal. In Jesus Naam.
Ontvang die genade om meer te bid terwyl jy bid!

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

“‘n Psalm van Dawid. Die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en dié wat daar woon, alles behoort aan die Here,”
PSALMS 24:1
 1. Dank God vir die genade wat Hy uitstort in April. Bevestig dat God in beheer is van elke situasie in jou lewe
 2. Verklaar dat alle bose sameswerings wat lewens vernietig, misluk het. Elke sataniese eenheid of verbond bedoel om die planne en doelwitte van satan te bevorder op aarde word deur die Gees van God gefrustreer
 3. Gooi elke regeringsbeleid, gemik op beperking of stop van die verspreiding van die Evangelie, omver en verklaar dit nietig
 4. Verklaar dat regverdigheid heers oor die wêreld. In Jesus Naam.
Jou lug skyn al helderder terwyl jy bid.

Welkom in April, ons mand van toenemende genade.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.
“Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle.”
‭‭2 TESSALONISENSE‬ ‭3:1
 1. Dank God dat hy ons deurgedra het tot in die nuwe maand.
 2. Dank God dat hy jou deur die storms van Maart gedra het en verseker het dat jou lewe nie deur die bose golwe van Maart verswelg is nie
 3. Verklaar dat in hierdie maand die pandemie storm sal begin verdwyn in elke nasie.
 4. Verklaar dat die evangelie vryelik dwarsoor die wêreld sal versprei en verheerlik sal word
 5. Verklaar dat dit nou die tyd vir die kerk is omdat elke opposisie teenoor die kerk  verslaan en omvergegooi is. In Jesus Naam.
Welkom in die seisoen van toenemende genade  terwyl jy bid.

Prayer at 12 noon with Pastor Able

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
29-04-2020

Malachi 3:17 And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding affirming that God is our Father and we are His children. Declare that the seal of God is upon your life therefore your distinction in this season of crises is sure. Declare that the darker it gets in the world, the brighter your life will get because God is making up His jewels and you are one of them. Declare that this are days of distinction for the righteous, our seeds of tears are bearing great fruits of joy in the comfort of the Holy Ghost. Declare that the few days left in the month of April are days of the manifestation of God’s abundant grace in the lives of His precious people across the world in Jesus Name.

As you pray, your distinction is becoming clearer.

PLS JOIN THE LIVE STREAM PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
28-04-2020

2 Corinthians 10:4 (For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)

At 12 noon (GMT +2) we will pray fervently in tongues and with understanding. Declare that God is keeping the righteous far from oppression, from fear and from terror. Declare that every satanic conspiracy to control governments and our national leaders is exposed and destroyed. Pray for ministering angels to go forth and begin to scatter and judge the evil forces behind the disunity in the church. Declare that Christian leaders all over the world are uniting and putting away their differences. Pray for God to give courage to our leaders to do what is right and break every evil influence that has captured their hearts in Jesus Name.

As you pray, receive the grace to be distinguished.

YOU CAN JOIN THE ONLINE PRAYER SERVICE AT 12 NOON TO PRAY WITH PST ABLE FROM THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
27-04-2020

2 Corinthians 12:9 And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for the glorious services held across the world by God’s people over the weekend, declare that every Christian in the world is waking up to the reality that we are in a war. Affirm that the joy of the Lord is our strength, therefore the body of Christ will stay joyful and alert this week. Pray for all ministers of the gospel that they are also encouraged to stay strong and fight on. Pray for all health workers serving with dedication in this pandemic that their strength will not fail and that the Lord will continue to protect them. Finally pray for all of God’s people who are students, that the wisdom and grace of God will mightily help them this season in Jesus Name.

As you pray, your strength is renewed!

PLS JOIN THE LIVE STREAM PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 6 AM WITH PST ABLE
25-04-2020

Lamentations 3:37 Who [is] he [that] saith, and it cometh to pass, [when] the Lord commandeth [it] not?

At 6am to 7am We will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for giving us victory over Satan and his agents. Pray that the angel of God may visit our leaders in government to convict or arrest them. Declare that they cannot keep churches closed, let them be compelled by the Spirit of God.to reopen them. Declare that God’s purpose for the nations is being fulfilled, and his will for the last days can not be overthrown. Declare that the plans of the anti-christ and his agents have been cut off and destroyed in the nations of the world. Pray for our Sunday Service, that the Spirit of God will help more people to join online and do great things in the lives of his people in Jesus Name.

As you pray, lives are touched across the world.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
24-04-2020

Psalms 121:1-2 I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help [cometh] from the LORD, which made heaven and earth.

AT 12 NOON (GMT+2) We will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding affirming that God is our help and fortress. Declare that the church is waxing stronger, fueled by the Spirit and the Word of God. Declare that across the world, the policies of shutting down churches are overturned, and churches are opening up again. Decree a shut down and paralysis of every system that has made the church her target. Declare that God is your support, your provider and keeper, you will not be moved by that which afflicts others in Jesus Name.

As you pray, receive all round miraculous help.

PLS JOIN THE LIVE STREAM PRAYER SERVICE EVERY DAY AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12NOON WITH PST ABLE
23-04-2020

Isaiah 8:10 Take counsel together, and it shall come to nought; speak the word, and it shall not stand: for God [is] with us.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for His plans and thoughts for the righteous. Declare that every contrary plot by evil and ungodly men against the church of Christ will not prosper. Declare that government policies not in favour of the gospel shall not stand. Declare that God is for us, therefore we will outlive the pandemic, and prosper in the midst of the recession. Pray for the unity of the church in our nation, that God will anoint, empower and promote for a voice to speak for the believers in Jesus Name.

As you pray, whatever was working against you is cancelled.

PLS JOIN THE LIVE STREAM PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
22-04-2020

Isaiah 34:16 Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for the increased ministry oif angels all around us this season. Pray for Christians around the world, that they are strengthened with might in the Holy Ghost. Pray for increased wisdom in the church, that we may be inspired with new ways and methods to preach the gospel and win souls in these end times. Declare that the force of unbelief and resistance to the gospel is weakened by the power of the Holy Ghost. Declare that the harvest is being gathered and souls are coming into Christ from every nation in Jesus Name.

As you pray God is making you into a shining light.

PLS JOIN THE LIVE STREAM PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
21-04-2020

Isaiah 44:24-25 Thus saith the LORD, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I [am] the LORD that maketh all [things]; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself; That frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad; that turneth wise [men] backward, and maketh their knowledge foolish;

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding affirming that we serve a God with whom nothing is impossible. Declare that the hand of God is stretched across the world defending the righteous and upholding His church during this trying times. Decree that the wisdom of the wicked is turned to foolishness and their conspiracy against the church is ripped to pieces. Declare that satanic manipulations over people’s destinies this season is broken, and your life is exempted from the frustration intended in Jesus Name.

As you pray, receive victory over every fears.

PLS JOIN THE LIVE STREAM PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
20-04–2020

Acts 19:20 So mightily grew the word of God and prevailed.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding also, thanking God for all the intecessory prayers offered over the weekend by God’s people. Affirm that God’s people all over the world are strong, bold and confident in their faith. Declare that the Church is immune to every weapon of the wicked and the conspiracy to frustrate her spread around the world. Declare that the Word of God is being preached and spreading unhindered, penetrating the very strongholds of the enemy. Declare that those in the dark places of the earth are being lightened by the light of the gospel, and many are healed, saved and delivered in Jesus Name.

As you pray expect to be favored this week.

PLS JOIN THE LIVE PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
17-04-2020

Revelation 3:8 I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for his grace that has carried us through another week. Pray for every mother in the kingdom struggling to make ends meet and sustain their children, that God will grant them grace and wisdom. Pray for families negatively affected by the pandemic, that the Lord will restore and rebuild these homes. Pray that the righteous are delivered from the increased wickedness and evil plans of satanic systems around ther world. Declare that the Lord is opening fresh doors of opportunities for the righteous to fulfil His purpose in the end times in Jesus Name.

As you pray, a door is opening up for you.

PLS JOIN THE LIVE PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
16-04-2020

Job 22:28 Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto thee: and the light shall shine upon thy ways.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding declaring the Lordship of Jesus over our nation. Declare that the kingdoms of this world have become the kingdom of our God and of His Christ. Declare that every evil influences and powers of darkness resisting the rise and spread of the church in the nations of the world is cut off. Pray for missionary efforts in all nations, declare that strongholds of traditions, religions and political oppositions are broken. Declare that the glorious light of the gospel is spreading unhindered to the farthest corners of the earth in Jesus Name.

As you pray, God is sending you angelic help.

PLS JOIN THE LIVE PRAYER SERVICE AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
15-04-2020

Job 14:7 For there is hope of a tree, if it be cut down, that it will sprout again, and that the tender branch thereof will not cease.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for the hope we have in Christ. Declare that whatever satan has delayed, killed or stolen from you this season will be restored by the power of the Holy Spirit. Pray for believers and families who have suffered any form of losses during this pandemic that their restoration will be with the speed of God. Pray for churches and ministries greatly affected by the lockdown, that they will rise again, grow and blossom again. Pray for the economies of nations around the world, that they may experience the mercy of God and be revived faster than anyone thought was possible in Jesus Name

As you pray your life is blooming again.

PLS JOIN THE LIVE PRAYER SERVICE ON FACEBOOK AT 12 NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
14-04-2020

2 Corinthians 4:8-9 [We are] troubled on every side, yet not distressed; [we are] perplexed, but not in despair; Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding for pastors and ministers of the gospel across the world. Declare that God is raising a new crop of ministers, fearless and full of the power of God to complete God’s program on earth.
Pray that none of them will be weak or broken. Pray that ministers of the gospel are strengthened, confident and bold to stand for what they believe. Pray that God may grant them wisdom, increased grace and protection from the conspiracies of the wicked. Declare that the jewels of God are being revealed during this world crises, a glorious church, rich in all resources and empowered to conquer all opposition in Jesus Name.

As you pray, may God beautify your life with grace.

PLS JOIN THE LIVE PRAYER SERVICE ON FACEBOOK AT 12NOON BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
13-04-2020

John 20:21 Then said Jesus to them again, Peace [be] unto you: as [my] Father hath sent me, even so send I you.

At 12 noon (GMT+2) We will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for Easter and the grace that came with it. Affirm that the Church world wide is emerging from this Easter stronger and empowered to do more than ever before. Affirm that the church has been commissioned to continue with the ministry of Christ, we cannot be stopped. Declare that as Jesus came to destroy the works of satan, we are rising over every evil force contending with the destinies of men. Decree that this week, the impact of the resurrection will be seen and felt in your life and home in Jesus Name.

As you pray, receive more grace to shine for Jesus.

PLS JOIN THE LIVE BROADCAST ON FACEBOOK BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
10-04-2020

Philippians 2:15 That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;

At 12 noon (GMT+2) We will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for bringing us to the end of another week, thank him for the grace given to us in the place of prayer and fasting. Declare that the righteous are strengthened during the extended lockdown period to continue to shine as lights in the world. Pray for Pastors and ministers of the gospel to be strong and not weak. Pray for families across the world who may have lost loved ones during the pandemic, that God may comfort them. Pray for the mercy of God for the nations where God has been ignored by their
leaders, pray that all nations may bow their knees and recognize the Lordship of the Son of God in Jesus Name.

As you pray, receive more grace to shine.

PLS JOIN THE ONLINE PRAYER SERVICE AT 12 NOON WITH PST ABLE BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
09-04-2020

Genesis 1:2 And the earth was without form, and void; and darkness [was] upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for the ministry of the Holy Spirit all over the world. Affirm that the whole earth is full of the glory of the Lord as the waters cover the seas. Declare that there is a cleansing process going on, the Spirit of the Lord Himself pushing back the darkness that came over the earth. Declare that our nation is opening up, churches opening, schools opening and life is returning to normal. Decree that every evil in high places resisting progress and a return to normalcy is defeated and eliminated in Jesus Name.

As you pray, darkness is driven far from you.

PLS JOIN THE ONLINE PRAYER SERVICE AT 12 NOON TO PRAY WITH PASTOR ABLE BY CLICKING ON THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
08-04-2020

Isaiah 54:14-15 In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee. Behold, they shall surely gather together, [but] not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake.

At 12 noon (GMT +2) we will pray fervently in tongues and with understanding affirming that we are the righteousness of God in Christ. Declare that God is keeping the righteous far from oppression, from fear and from terror. Declare that every satanic conspiracy to control governments and our national leaders is exposed and destroyed. Ask for ministering angels to go forth and begin to scatter and judge the evil forces behind the problems that have befallen the earth. Pray for God to give courage to our leaders to do what is right and break every evil influence that has captured their hearts in Jesus Name.

As you pray, receive the grace to pray more.

YOU CAN JOIN THE ONLINE PRAYER SERVICE AT 12 NOON TO PRAY WITH PST ABLE FROM THE LINK BELOW.

https://www.facebook.com/able.akpanke

PLS JOIN US ON FACEBOOK FOR A LIVE BROADCAST OF THIS PRAYER EVERY WEEK DAY.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
07-04-2020

1 John 4:4 Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.

At 12 noon (GMT+2) we will pray everywhere fervently in tongues and understanding affirming our sonship as joint heirs with Christ. Affirm that you are from above, therefore you are above every operations of the wicked. Declare that the Church is a force that can not be subdued or conquered by the forces of hell. Declare that the present situation in the world that has led to nations being locked down is working for the good of the righteous, that God is turning it around for our good. Declare that whatever they shut down is opening up, whatever was concealed in the dark is exposed and every stronghold is broken in Jesus Name.

Link:

https://www.facebook.com/able.akpanke


As you pray, angels are doing your bidding!

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
06-04-2020

1 Peter 5:8-9 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues and understanding thanking God for the grace that has brought us through the weekend. Affirm that grace and mercy is speaking for you and your house this week. Declare that the evil spirit of death called corona ravaging the nations has been rebuked from our territory. Declare that the evil influence by satanic people over our political leaders has also been broken. Whatever covenants have been made in the dark are overthrown by the blood of Jesus. Declare that the righteous world wide are walking in victory in Jesus Name.

As you pray, experience a week of victory!

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
03-04-2020

1 Timothy 2:8 I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding lifting up holy hands in worship to the Father of all spirits. Declare that the spirit and grace for intercession and spiritual warfare is increasing in your life. Affirm that this month, the body of Christ is strengthened to prevail in the place of prayer. Pray that God may raise more labourers everywhere who believe and carry out the ministry of prayer. Declare that as people pray everywhere, we are witnessing miracles and answers to prayer than we have ever seen in Jesus Name.

As you pray, receive the grace to pray more!

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
02-04-2020

Psalms 24:1 The earth [is] the LORD’S, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for the Grace released upon us in this new month. Affirm that God is in control of every situation in your life. Declare that every wicked conspiracies to destroy lives has failed. Every unity or bond by satanic agents to establish the plans and purposes of satan in the earth is frustrated by the Spirit of God. Decree and overturn every policy of government that is aimed at limiting or stopping the spread of the gospel of Christ around the world. declare that righteousness is prevailing all over the world in Jesus Name.

As you pray, your light is shining brighter.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
01-04-2020

2 Thessalonians 3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have [free] course, and be glorified, even as [it is] with you:

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for bringing us into a new month. Thank God for carrying you through the storms of March and ensuring that your life didn’t sink in the evil waves that came upon the earth. Declare that this month, the storm of the pandemic will begin to disappear in every nation. Declare that the gospel will spread freely around the world and be glorified. Declare that this is the time of the church, every opposition against her growth and expansion is defeated and overthrown in Jesus Name.

As you pray, welcome to your season of Increased Grace!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *