Gebed om 12pm met Pastoor Able

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

“Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.”
‭‭1 JOHANNES‬ ‭5:13‬ 
  1. Bevestig jou vertroue en geloof in die Naam van Jesus
  2. Verklaar dat jy die ewige lewe het (die God-lewe) wat aan die werk is in jou en daarom kan satan en bose geeste  geen uitwerking op jou liggaam hê nie
  3. Bid vir al die mense dwarsoor die wêreld wat die uitwerking van die Koronavirus pandemie ervaar en vra dat die Gees van God sal tussenbeide tree
  4. Betig die gees van vrees, paniek en verwarring
  5. Verklaar dat die komende week goeie nuus sal bring. In die Naam van Jesus.
Terwyl jy bid, word jou vyande deur God teleurgestel.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.
“Toe staan Hy op, bestraf die wind en sê vir die see: “Hou op! Bedaar!” Die wind het gaan lê en daar het ‘n groot stilte gekom.”
‭‭MARKUS‬ ‭4:39‬
Dank God vir die vrede en kalmte in Christus wat jy geniet
Bid vir gelowiges wêreldwyd en spreek vrede in hulle lewens, huise en gemeenskappe
Bid vir nasies soos die Chinese en Italië waar die pandemie stede geinfiltreer het en vra vir God se genade oor die lande
Beveel dat vrede en gesonde verstand sal heers oor die land
Verklaar dat elke storm oor jou lewe gedurende hierdie naweek sal ophou. In Jesus Naam.
Geniet vreugde en beskerming terwyl jy bid!

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.
“Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is.”
‭‭1 JOHANNES‬ ‭5:18-19
Bevestig dat ons in Hom leef, beweeg en gegrond is
Verklaar dat jy gegrond is in Jesus en daarom is jou sukses gewaarborg
Bid vir die kerk die wêreld oor en verklaar dat God se krag die kerk ondersteun en dat die bose ons nie kan aanraak nie
Bid vir die bedienaars van die Woord oral in die wêreld dat God hulle sal bewaar van die pyle van die bose. In Jesus Naam.
Geniet sterker beskerming terwyl jy bid.

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

“dan sal jy ‘n toekoms hê en jou hoop sal jou nie ontneem word nie.”
‭‭SPREUKE‬ ‭23:18‬
Dank God vir die heerlike verjaardagviering van ons bediening
Verklaar dat elke seénwens wat uitgespreek is volbring sal word in ons lewens
Verklaar dat die visie van die Christ Life World om mense soos Christus te maak, ‘n geweldige hupstoot gegee word
Verklaar dat die middele om hierdie visie verder te neem beskikbaar gestel word op “n bonatuurlike wyse. In Jesus Naam.
Welkom in die nuwe seisoen!

Psalms 91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

Bid vurig vir 15 minute en verstaanbare woorde en in tale.
Dank God vir jou seisoen van oorwinnings deur die Gees
Bevestig dat jy bewus word van die geestelike dimensie van die lewe
Verklaar dat jy hierdie maand die skynbaar onmoontlike sal bereik vanweë die werking van God se gees in jou
Verklaar die geheime plek van die Allerhoogste is die atmosfeer wat jy gedurende hierdie maand met jou saamdra
Bid vir jou pastore sodat hulle met bonatuurlike genade en kennis beklee word om tot seën te wees, en te genees. In Jesus Naam.
Geniet die teenwoordigheid van die bonatuurlike terwyl jy bid.

Prayer at 12 noon with Pastor Able

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
16-03-2020

1 John 5:13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding making confessions to the Name of Jesus Christ. Affirm your confidence and belief in that Name. Declare that you have eternal life (the-God-kind of life) at work in you, therefore satan and his evil spirits can not transact his program in your body. Pray for people all over the world experiencing the affliction of the Corona pandemic, that God’s mercy might intervene. Rebuke the spirit of fear, panicking and confusion. Declare that the week ahead will bring good news in Jesus Name.

As you pray today the Lord is disappointing your enemies.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
13-03-2020

Mark 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for the peace of mind we enjoy in Christ. Pray for believers in Christ around the world, speak peace into their lives, homes and communities. Pray for nations like China and Italy where the pandemic is ravaging whole cities, call for the Mercy of God over the land. Decree Peace and sanity over the land. Declare that in the midst of the affliction, the church is rising strong and making impact. Declare that this weekend, every storm in your life will cease in Jesus Name.

As you pray, enjoy PEACE and PROTECTION!

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
12-02-2020

1 John 5:18-19 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. [And] we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding affirming that we’re of God, we are rooted in Him. In Him we live and move and have our being. Declare that because you are rooted in Christ your success is guaranteed. Pray for the church, declare that the church universal is kept and sustained by the power of God, the wicked one cannot touch us. Pray for ministers of the gospel around the world, that the Lord may preserve them from the arrows of the wicked in Jesus Name.

As you pray, you will enjoy stronger protection.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
12-02-2020

1 John 5:18-19 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not. [And] we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding affirming that we’re of God, we are rooted in Him. In Him we live and move and have our being. Declare that because you are rooted in Christ your success is guaranteed. Pray for the church, declare that the church universal is kept and sustained by the power of God, the wicked one cannot touch us. Pray for ministers of the gospel around the world, that the Lord may preserve them from the arrows of the wicked in Jesus Name.

As you pray, you will enjoy stronger protection.

PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE
02-03-2020

Psalms 91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding thanking God for our season of exploits by the Spirit, affirm that your life has been awakened to the realities of the spirit realm. Declare that this month you will achieve the seemingly impossible because of the workings of the Spirit of God in you. Declare that the secret place of the Most High is the atmosphere you carry throughout this month. Pray for our Pastors, that they will be endowed with supernatural grace and wisdom to bless, heal and deliver many this month in Jesus Name.

As you pray, begin to enjoy the supernatural.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *