Gebed om 12pm | Prayer at 12 noon

4 Februarie 2020

Gebed om 12:00

Bid vurig in verstaanbare woorde en in tale.

“Maak swaarde van julle ploegskare, en spiese van julle snoeiskêre. Selfs die swakke moet sê: ‘Ek is ‘n dapper soldaat!’”
JOËL 3:10

  1. Bid vir die kerk in ons nasie sodat sy uit haar sluimer ontwaak
  2. Verklaar dat elke Christen tot die besef kom van sy/haar moontlikhede in Christus
  3. Bevestig dat jy sterk is in elke faset van die lewe
  4. Verklaar dat wat satan of die sisteme van die wêreld of ander mense gesê het bokant jou vuurmaakplek is, is verkeerd. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou krag gee
  5. Bevestig dat jy finansieel, geestellik en verstandelik sterk is. In Jesus Naam.

Wat jou ookal geïntimideer het sal voor jou buig terwyl jy bid.

Gebed om 12pm | Prayer at 12 noon

PRAYER WITH PST ABLE AT 12 NOON

04-01-2020

Joel 3:10 Beat your plowshares into swords, and your pruninghooks into spears: let the weak say, I [am] strong.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding praying

  1. for the church in our nation to awake from her slumber.
  2. Declare that every Christian is waking up to their potentials in Christ.
  3. Affirm that you are strong in every aspects of life.
  4. Declare that whatever satan, the system or other people said you can’t do or be was a lie; you can do all things through Christ.
  5. Affirm that you are financially strong, spiritually strong, mentally strong and physically strong in Jesus Name.

As you pray, whatever intimidated you before is bowing to you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *