Gebed om 12pm | Prayer at 12 noon

6 Februarie 2020

Gebed om 12:00 met Pastoor Able

“Maar dié wat wil hê ek moet vrygespreek word, laat hulle juig en bly wees, laat hulle altyd weer sê: “Die Here is groot. Hy sorg dat sy dienaar vrede het.””
PSALMS 35:27

Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale.

  1. Dank God vir die begin van ‘n nuwe era van kreatiwiteit, voorspoed en oorvloed in die kerk
  2. Bevestig dat die doelwit van die evangelie kragtig befonds word deur bonatuurlike voorsiening
  3. Verklaar dat God jou as ‘n finansiële pilaar van evangelie verkondiging en die Koninkryk opgerig het en terwyl jy in en om Jesus bly, sal jy daarom geen tekorte ondervind nie.


    In Jesus Naam.

Terwyl jy bid mobiliseer engele finansiële gawes in jou rigting.

Gebed om 12pm | Prayer at 12 noon

06-02-2020

PRAYER AT 12 NOON WITH PASTOR ABLE

Psalms 35:27 Let them shout for joy, and be glad, that favour my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant.

For 15 minutes at 12 noon we will pray fervently in tongues of the Spirit

1. Thanking God for the dawn of a new era in the church, an era of creativity, wealth and abundance.
2. Affirm that the cause of the gospel is being mightily funded through supernatural provisions.
3. Declare that God has anointed and raised you as financial pillar of the gospel and the kingdom will not lack as long as you are around

In Jesus Name.

As you pray, angels are moving financial blessings in your direction.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *