Telkom free educational website access gratis opvoedkundige webwerwe

Telkom het gister bekend gemaak dat dit toegang tot opvoedkundige- en Covid-19 inligtings webwerwe gratis sal bied .

Telkom yesterday publisized it will zero-rate data access to educational websites and Covid-19 informational sites

TELKOM GRATIS TOEGANG TOT TERSIËRE WEBSITES - Goeie Nuus

Telkom het gister bekend gemaak dat dit toegang tot opvoedkundige webwerwe gratis sal bied, sowel as vir webwerwe wat die inligting gee oor die COVID-19-coronavirus.

Opvoedkundige webwerwe met ‘n nulkoers bestaan hoofsaaklik uit die webwerwe vir opvoedkundige fasiliteite van universiteite en kolleges.

Telkom doen dit om hierdie onderwysinstellings te help om hul leer- en onderrigprosesse voort te sit – indien fisiese klasse gekanselleer word weens die uitbraak van die coronavirus.

Telkom bied ook ‘n gratis toegang tot amptelike webwerwe vir koronavirus op sy netwerk – insluitend die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes en webwerwe van die SA regering (The National Institute for Communicable Diseases en SA Government).

“Ons glo dat die pandemie oorkom kan word as ons saamwerk en sorg dat Suid-Afrikaners toegang kry tot akkurate inligting oor die virus,” het Mooketsi Mocumi, woordvoerder van Telkom, gesê.

Wits werk saam met Vodacom en MTN

Die Universiteit van die Witwatersrand (Wits) bespreek ook vorming-vennootskappe met Telkom, Vodacom en MTN om studente toegang tot data te gee terwyl universiteite gesluit is weens die koronavirus-uitbraak.

Dit is deel van die universiteit se planne om na aanlyn-onderrig en -leer oor te skakel indien die nood sou ontstaan.

“Ons het nog twee weke tot drie weke om die situasie tov die koronavirus te beoordeel. Ons moet bepaal wat die omvang van hierdie pandemie gaan wees voordat ons toepaslike optrede vir die land as geheel bepaal, ”het Habib gesê.

Telkom Zero-gegradeerde webwerwe met gratis toegang tot onderwys

Sien die volledige lys van die Telkom gratis opvoedkundige webwerwe wat hieronder.

TELKOM FREE ACCESS TO TERTIARY WEBSITES - Good News

Telkom yesterday publisized it will zero-rate data access to educational websites as well as those that provide information the population about the COVID-19 coronavirus.

Zero-rated educational websites primarily comprise the educational facility websites of universities and colleges.

Telkom is doing this to assist these educational institutions to continue their learning and teaching processes – even if physical classes must be cancelled due to the coronavirus outbreak.

Telkom has also zero-rated official coronavirus information sites on its network – including The National Institute for Communicable Diseases and SA Government websites.

“We believe that the pandemic can be overcome if we work together and ensure that South Africans are empowered with access to accurate information about the virus,” said Telkom spokesperson Mooketsi Mocumi.

Wits partners with Vodacom and MTN

The University of the Witwatersrand (Wits) is also discussing forming –partnerships with Telkom, Vodacom, and MTN to give students data access while universities are closed due to the coronavirus outbreak.

This is part of the university’s plans to move to online teaching and learning should the need arise.

“We have at least another two weeks to three weeks to assess the coronavirus situation. We have to determine what the scale of this pandemic is going to be before we determine appropriate actions for the country as a whole,” Habib said.

Telkom Zero-rated websites with free access to education

The full list of the educational websites zero-rated by Telkom can be viewed below.

 

Institution

URL

Boland FET College

http://www.bolandcollege.com/

Cape Peninsula University of Technology

http://www.cput.ac.za/

Capricorn FET College

http://www.capricorncollege.co.za/

Central Johannesburg FET College

http://www.cjc.edu.za/

Central University of Technology

http://www.cut.ac.za/

Coastal FET College

http://www.coastalkzn.co.za/

College of Cape Town

http://www.cct.edu.za/

Durban University of Tech

http://www.dut.ac.za/

Eastcape Midlands FET College

http://www.emcol.co.za/

Ehlanzeni FET College

http://www.ehlanzenicollege.co.za/

Ekurhuleni East FET College

http://www.eec.edu.za/

Ekurhuleni West FET College

http://www.ewc.edu.za/

Elangeni FET College

http://www.efet.co.za/

Everything Maths

http://everythingmaths.co.za

Everything Science

http://everythingscience.co.za

False Bay FET College

http://www.falsebaycollege.co.za/

Flavius Mareka FET College

http://www.flaviusmareka.net/

Gert Sibande FET College

https://educonnect.co.za/institutions/institution/gert-sibande-tvet-college/

Goldfields FET College

http://goldfieldstvet.edu.za/

Ikhala FET College

https://www.ikhala.edu.za/

Khan Academy

https://www.khanacademy.org

King Satha Dalindyebo FET College

http://www.ksdcollege.edu.za/

Lephalale FET College

http://leptvetcol.edu.za/

Letaba FET College

http://www.letabafet.co.za/

Maluti FET College

http://www.malutitvet.co.za/

Mangosuthu University of Technology

http://www.mut.ac.za/

Mindset

https://learn.mindset.africa/

Mopani South East FET College

http://www.mopanicollege.edu.za

Motheo FET College

https://www.motheotvet.co.za/

Nelson Mandela Metropolitan University

https://www.mandela.ac.za/

Nkangala FET College

http://www.nkangalafet.edu.za/

North West University

http://www.nwu.ac.za/

Northern Cape Rural FET College

http://ncrtvet.com/

Northlink FET College

http://www.northlink.co.za/

Orbit FET College

http://www.orbitcollege.co.za/

Rhodes University

http://www.ru.ac.za/

Sedibeng FET College

http://www.sedcol.co.za/

Sekhukhune FET College

http://www.sekfetcol.org/

South Cape FET College

http://www.sccollege.co.za/

South West FET College

http://www.swgc.co.za/

Stellenbosch University

http://www.sun.ac.za/

Taletso FET College

https://taletso.edu.za/

Thekwini FET College

http://www.thekwinicollege.co.za/

Tshwane North FET College

https://www.tnc.edu.za/

Tshwane South FET College

http://www.tsc.edu.za/

Tshwane University of Technology

http://www.tut.ac.za/

Umfolozo FET College

http://www.umfolozicollege.co.za/

University of Cape Town

http://www.uct.ac.za/

University of Johannesburg

http://www.uj.ac.za/

University of Kwazulu-Natal

http://www.ukzn.ac.za/

University of Limpopo

http://www.ul.ac.za/

University of Pretoria

https://www.up.ac.za/

University of the Free State

http://www.ufs.ac.za/

University of the Western Cape

http://www.uwc.ac.za/

University of Venda

http://www.univen.ac.za/

University of Zululand

http://www.unizulu.ac.za/

Vaal University of Technology

http://www.vut.ac.za/

Vuselela FET College

http://www.vuselelacollege.co.za/

Walter Sisulu University

http://www.wsu.ac.za/

West Coast FET College

http://www.westcoastcollege.co.za/

Western College for FET

http://www.westcol.co.za/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *