Daily Devotional South Africa: LIVING ON GOD’S WORD

Daily Devotional South Africa: LIVING ON GOD’S WORD Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this! for he commandeth even the winds and water, and they obey him (Luke 8:25). A certain young man was deathly ill and thought he’d die. Then on a certain Friday evening, he wasRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DANK GOD ALTYD

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DANK GOD ALTYD Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus (Efesiërs 5:20). Die menslike brein bestaan uit twee hoof dele: die linker- en die regterkant. Die linkerkant gebruik jy om te analiseer en berekeninge te doen en te beplan. Dit maak ook verskonings. Wanneer daar byvoorbeeld sekere take is wat jy moet afhandel en jy sê: “Ek is nie seker of ek die ding sal kan doen nie”, om een of ander rede, dan is dit die linkerkant van jou brein wat aan die werk is. Dit produseer redes vir suksesRead More →

Daily Devotional South Africa: A HAPPY HEART AND A CHEERFUL MIND

Daily Devotional South Africa: GIVING THANKS ALWAYS Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ (Ephesians 5:20). The human brain is divided into two major parts: the right side and the left side. The left side is what you use to analyze, calculate and plan. It also makes excuses. If, for example, there’re tasksRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: ONDERSOEK JOU EIE GELOOF

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: ONDERSOEK JOU EIE GELOOF Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef (2 Korintiërs 13:5). Daar is diegene wat dink dat die Here rampe toelaat om te gebeur, of dat Hy is vir die teëspoed wat mense ervaar. Dis soos die ou wat gekla het: “Ek is daar buite besig om God te dien, ek werk elke dag vir Hom en tog het Hy die duiwel toegelaat om my baba dood te maak.” Maar dit kan nie waar wees nie! Die Here is nie verantwoordelik vir die kwaad wat mense aangedoen word of die ongelukke watRead More →

Daily Devotional South Africa: EXAMINE YOUR OWN FAITH

Daily Devotional South Africa: EXAMINE YOUR OWN FAITH Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves… (2 Corinthians 13:5). There’re those who think the Lord permits calamities or is responsible for misfortunes that people suffer. It’s like the fellow who lamented, “I’m out serving God, working for Him every day; yet, He allowed the devil to kill my baby.” But thatRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIEN DIE HERE MET JOU LEWE

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIEN DIE HERE MET JOU LEWE Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red (Lukas 9:24). ‘n Sekere man het sy Christen seun aangeraai om nie te aktief te wees vir Jesus Christus nie. Hy was bekommerd dat die seun sy lewe kon verloor deur Jesus Christus te dien en die evangelie te verkondig. Maar die seun het geantwoord: “Pa, ek doen net wat Jesus gesê het ek moet doen, ek dien Hom met my hele lewe.” Die man het aanstoot geneem en ysig geantwoord: “JyRead More →

Daily Devotional South Africa: MAINTAIN YOUR FAITH

Daily Devotional South Africa: IT’S ALL PART OF GOD’S PLAN Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God- what is good and is pleasing to him and is perfect (Romans 12:2 GNB). As a Christian, every person who comesRead More →

Daily Devotional South Africa: SERVE THE LORD WITH YOUR LIFE

Daily Devotional South Africa: SERVE THE LORD WITH YOUR LIFE Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it (Luke 9:24). A certain man advised his son who was a Christian against being too active for Jesus Christ. He was concerned that the son could lose his life for serving JesusRead More →