Daily Devotional: THE WORD IN YOUR MOUTH

Daily Devotional: THE WORD IN YOUR MOUTH “Forasmuch as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart” (2 Corinthians 3:3). Writing the Word in your heart is very important. This is done through meditation and constant confession of the Word. The more you do this, the more the glory of the Word is manifested in your life. We’re admonished in the Scriptures to be filled with the knowledge of God’s Word, for out of that abundance,Read More →

Daily Devotional: FOCUS ON THE LORD AND HIS KINGDOM

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: FOKUS OP DIE HERE EN SY KONINKRYK Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouer Dawid gesit het, sal Hy vir altyd regverdig en reg regeer. Die toewyding van die Here, die Almagtige, sal dit waarborg (Jesaja 9:6 NLV). Dawid het geprofeteer oor ’n koning wat oor die nasies van die wêreld sou regeer. Hy het in Psalm 72:8 gesê: “Mag Hy regeer van see tot see, en vanaf die rivier tot aan die eindes van die aarde.” Ons openingsvers sê aangaande daardie Koning: “Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei enRead More →

Daily Devotional: FOCUS ON THE LORD AND HIS KINGDOM

Daily Devotional: FOCUS ON THE LORD AND HIS KINGDOM Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this (Isaiah 9:7). David prophesied of a king who will rule over the nations of the world. He said in Psalm 72:8, “He shall have dominion also sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.” Our opening scripture says concerning that King, “OfRead More →

Daily Devotional: UNDERSTAND AND SPEAK THE WORD

Daily Devotional: UNDERSTAND AND SPEAK THE WORD My people are destroyed for lack of knowledge… (Hosea 4:6). There’re Christians whose experiences in life are an antithesis of their faith and the Word of God. For example, they may believe that as Christians, they’re not supposed to be oppressed by Satan, yet they experience continual satanic attacks and manipulations. They believe they aren’t supposed to be sick or have infirmities in their bodies, yet they’re hardly in good health. Something is wrong. There’re two important areas to examine in dealing with such inconsistencies. First is the accurate understanding of the Word. In Matthew 13, Jesus emphasizedRead More →

Daily Devotional: UNDERSTAND AND SPEAK THE WORD

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: VERSTAAN EN SPREEK DIE WOORD My volk word verwoes omdat hulle My nie ken nie (Hosea 4:6 NLV). Sommige Christene se ervaring in die lewe is in teenstelling met hul geloof en die Woord God. Byvoorbeeld: Hulle glo dalk dat hulle, as Christene, nie veronderstel is om onderdruk te word deur die Satan nie, tog ervaar hul sataniese aanvalle en manipulasie. Hulle glo dat hulle nie veronderstel is om siek te wees, of gebreke in hul liggame te hê nie. Tog ervaar hul selde goeie gesondheid. Iets is verkeerd. Daar is twee belangrike areas om te ondersoek as daar teenstrydighede voorkom.Read More →

Daily Devotional: THE NEW HEAVEN AND THE NEW EARTH

Daily Devotional: THE NEW HEAVEN AND THE NEW EARTH For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? (Mark 8:36-37). When a new model of a product or device is advertised with far better features, oftentimes, the value of the current one drops; especially if it’s to be phased out. Generally, all who are interested in the product start preparing for the new one, while losing value for the old. This is how you should view this current world; it’s going to be burntRead More →

Daily Devotional: THE NEW HEAVEN AND THE NEW EARTH

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIE NUWE HEMEL EN DIE NUWE AARDE Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik, maar jou diepste menswees ly skade? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie (Markus 8:36-37). Wanneer ’n nuwe model, of produk, of toestel geadverteer word met baie beter kenmerke, sal die waarde van die huidige een gewoonlik daal, veral as dit uitgefaseer gaan word. Gewoonlik sal almal wat belangstel in die produk begin om voor te berei vir die nuwe een en die waarde wat hulle aan die oue heg, verminder. Dit is hoe jy die huidige wêreldRead More →