DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIT WAS TER WILLE VAN JOU

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIT WAS TER WILLE VAN JOU Julle ken die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Alhoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword sodat julle deur sy armoede ryk kon word (2 Korintiërs 8:9). Die vers hierbo verwys nie na geestelike rykdom en geestelike armoede nie. As jy die hele hoofstuk in konteks bestudeer, sal jy verstaan dat Paulus van finansiële en materiële welvaart gepraat het. Jesus het om ons ontwil sy reputasie, sy rykdom en welvaart neergelê; Hy het alles neergelê en Hom met ons vereenselwig en ons plek ingeneem. Hy het ons geword. AllesRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIT WAS TER WILLE VAN JOU

Daily Devotional: IT WAS FOR YOUR SAKE For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich (2 Corinthians 8:9). The verse above isn’t referring to spiritual riches and spiritual poverty. When you study the entire chapter in context, you’d understand Paul was dealing with financial and material prosperity. For our sake, Jesus laid down His reputation, His riches and wealth; He laid down everything and identified Himself with us, and took our place. He became us. Everything He did was for our sake. HeRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HY IS BEDAG OP JOU WERK

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HY IS BEDAG OP JOU WERK For God, the Faithful One, is not unfair. How can he forget the work you have done for him? He remembers the love you demonstrate as you continually serve his beloved ones for the glory of his name (Hebreërs 6:10 TPT). Dit is so inspirerend en ook vertroostend! Alles wat jy vir die Here doen word opgeteken en Hy beloon jou daarvoor. Hy let op jou werk en liefdesarbeid. Miskien is daar vir jou gesê dat jy jou tyd mors, of dwaas is omdat jy die evangelie verkondig en die Here dien soos jy ditRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HY IS BEDAG OP JOU WERK

Daily Devotional: HE’S MINDFUL OF YOUR WORK For God, the Faithful One, is not unfair. How can he forget the work you have done for him? He remembers the love you demonstrate as you continually serve his beloved ones for the glory of his name (Hebrews 6:10 TPT). This is as inspiring as it’s comforting! Everything you do for the Lord is recorded, and He rewards you for it. He’s mindful of your work and labour of love. You may have been told you were wasting your time or being foolish for preaching the Gospel and serving the Lord as you do, but God caresRead More →

President Cyril Ramaphosa speech 28 December 2020: back to lockdown level 3 – Churches closed, Casinos open. Christians take note: Government has banned all indoor and outdoor gatherings, stopping churches from having the most important New Year’s Services. New Year’s Services is when God gives direction to the Church with a new Word for the Year that will carry the Church through the year. They are also stopping Church services blanketly for the next 2 weeks in defiance of what the Word of God says in Hebrews 10:25 that we may not stay away from Church gatherings. However just to show the church that it reallyRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: TOON SY NATUUR

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: TOON SY NATUUR Die Amplified Bible sê: “And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude], And put on the new nature (the regenerate self) created in God’s image, [Godlike] in true righteousness and holiness” (Efesiërs 4:23-24 AMPC). As jy wedergebore is, het jy die lewe en die natuur van God. Jy is herskep, in geregtigheid ware heiligheid, om die wil en die natuur van die Vader te openbaar. Jou gees is herskep na die beeld en gelykenis van God. Met ander woorde, jy is geskape om soos Hy te wees en omRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: TOON SY NATUUR

Daily Devotional: EXPRESS HIS NATURE And be constantly renewed in the spirit of your mind [having a fresh mental and spiritual attitude], And put on the new nature (the regenerate self) created in God’s image, [Godlike] in true righteousness and holiness (Ephesians 4:23-24 AMPC). Being born again, you have the life and nature of God. You were recreated in righteousness and true holiness, to express the will and nature of the Father. Your spirit was recreated in the image and likeness of God. In other words, you were created to be like Him, and to function like Him. It’s thus possible for you to expressRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: MEMORISEER DIE SKRIF

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: MEMORISEER DIE SKRIF ‘Hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink dag en nag daaroor na sodat jy alles kan doen wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op jou pad. Jy sal voorspoedig wees’ (Josua 1:8). Die uitdaging is dat ons vandag verskeie Bybelvertalings het asook Bybels in elektroniese toestelle, dit het dit al hoe moeiliker gemaak om teksverse te memoriseer. Jy kan baie maklik en vinnig verse in verskillende vertalings soek en opspoor, deur die druk van ’n knoppie. Maar dit moenie die plek of die belangrikheid van memorisering van Skrifgedeeltes, as deel van jou persoonlike geestelike groei,Read More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: MEMORISEER DIE SKRIF

Daily Devotional: MEMORIZE SCRIPTURES This book of the law shall not depart out of thy mouth; but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein: for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success (Joshua 1:8). Today, having several Bible translations and the emergence of Bibles in electronic devices has made it increasingly difficult for many to memorise Scriptures. Very easily, you can search and locate verses, and in different translations, at the click or push of a button. But this shouldn’t take the place or relegateRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: OORDINK SY WAARHEDE

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: OORDINK SY WAARHEDE Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met ’n heerlikheid wat steeds toeneem namate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee (2 Korintiërs 3:18). Soms kyk jy na jouself en dan lyk jy nie soos wat God sê jy moet nie. Selfs in hierdie feesseisoen, na alles wat hierdie jaar gebeur het, kan jy jou lewe in oënskou neem en wonder: “Wat is daar regtig om te vier? Die lewe was so moeilik.”Read More →