Christelike gedig Christian Poem wwwNuusNews

Jesus truly came to make you free. Evil does not have any hold on you anymore. Share this poem with someone you know who needs it! Share this heartfelt poem with everyone whose faith you want to strengthen. The message is contagious! Jesus died in YOUR place. He was punished for YOUR sins, in YOUR place. He went to hell in YOUR place so that you don’t have to go! If you haven’t yet, give YOUR life to the Lord Jesus Christ TODAY! How can I give my life to Christ? “He said: daughter I’ll take the blame…“ Nuus.News https://nuus.news/wp-content/uploads/2021/04/Die-realiteit-gedig-van-Christus-se-werk-Christs-work-in-you-wwwNuusNews.mp4 Have Christian art you want toRead More →

Christelike gedig Christian Poem wwwNuusNews

Jesus het waarlik gekom om jou vry te maak. Die bose het geen houvas op jou meer nie. Deel gerus die gedig met ander wat jy weet dit nodig het! Al is die gedig in Engels, deel dit steeds met almal wat hul geloof wil versterk. Die boodskap is aansteeklik! Jesus het doodgegaan in jou plek. Hy is gestraf vir jou sondes, in JOU plek. Hy het hel toe gegaan in jou plek sodat jy nie hoef te gaan nie! Indien jy nog nie het nie, gee VANDAG, JOU lewe vir Jesus Christus.  Vind meer uit oor Jesus by www.JesusChristus.co.za “He said: daughter I’ll takeRead More →

Deputy Minister of Social Development Hendrietta Bogopabe Zulu to close churches

ANC GOVERMENT PLANS TO CLOSE AT LEAST 100 000 CHURCHES SOON The ANC-led anti-Christian Government movement has threatened Christian churches for years that closure of unwanted churches are imminent. The ANC has created committees of persecution of Christian churches in recent years. The ANC-pro-ancestor Government movement also resolved to register all churches on their database.  ANC Government wants to follow the Zimbabwe and Chinese examples Just go accross the border to Zimbabwe, where it now is nearly impossible to run a church, a church now needs to be registered with Government before it can operate, and the registration documents need to be filed through legalRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: ONTDEK WIE JY IS IN HOM En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Romeine 12:2). Voor die koms van die Messias is voorspel dat Elia eerste sou kom (Maleagi 4:5-6). Die Skrifgeleerdes gebruik hierdie profesie as bewys teen die messiasskap van Jesus. Maar toe die dissipels Elia met hul eie oë op die berg van verheerliking met Jesus sien praat (Lees Mattheus 17:1-3), vra hulle vir Jesus: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moetRead More →