Nuus News ROR 2020 2 2

WEDERGEBOORTE

…Hierdie weergeboorte is nie deur julle aardse ouers bewerk nie, want die lewe wat hulle julle gegee het, loop op die dood uit. Die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig, want dit kom van die ewige en lewende woord van God (1 Petrus 1:23).

Wanneer jy verstaan wat dit beteken om wedergebore te wees sal dit ’n huppel in jou stap sit. Om wedergebore te wees beteken dat jy die natuur van God in jou gees het. Dit beteken dat jy Christus se aktiewe lewe in elke greintjie van jou wese het – jou gees, siel en liggaam.

2 Korintiërs 5:17 sê: “Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” Onthou wat die Here Jesus in Johannes 3:3 gesê het: “Ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Dan sê Hy in vers 6 en 7: “Wat uit ’n menslike liggaam gebore is, is menslik, en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie verwonderd wees dat Ek vir jou gesê het julle moet van bo gebore word nie.”

Voordat iemand wedergebore word, het hy die bedorwe, gevalle menslike lewe wat vatbaar is vir die sonde, siekte, kwale en die dood. Maar wanneer hy wedergebore word, word sy menslike lewe deur God se natuur vervang. Wat ’n groot eer om in sy lewe te deel, sy heerlikheid te dra, sy genade uit te deel en sy geregtigheid uit te druk! Nou dat ons wedergebore is, het ons God se kinders geword (1 Johannes 3:2).

Ons het uit-God-gebore kinders geword, net soos Jesus. Jakobus 1:18 sê: “Omdat God só besluit het, het Hy ons deur sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en gebore laat word. Só het dit gekom dat ons die keur van sy hele skepping is.” Jesus is die Hoof van hierdie nuwe spesie en die Hoof van die liggaam – die Kerk. Hy was eerste om wedergebore te raak in hierdie spesiale ras van bonatuurlike-wesens. 1 Petrus 2:9 sê: “Dit geld egter nie vir julle nie, want God het júlle as sy volk gekies. Julle is ’n koninkryk wat uit priesters bestaan, ’n nasie wat heeltemal in God se diens staan, ’n volk wat heeltemal God s’n is. Dít het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed Hy is. Dit is immers Hý wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het.” Halleluja!

BELYDENIS

Ek is God se woonplek; Hy beweeg in en deur my; Hy praat en seën deur my. Ek dra ewige waarhede oor en het die goddelike natuur. Ek het die vermoë om veranderings te maak in my wêreld, want ek is wedergebore en die groter Een woon in my. Eer aan God!

VERDERE STUDIE:

1 Johannes 4:4; 1 Johannes 5:11-13

1 JAAR BYBELLEES-PLAN

Matthéüs 23 & Exodus 24-25

2 JAAR BYBELLEES- PLAN

Handelinge 14:19-28 & Job 36-37

…Hierdie weergeboorte is nie deur julle aardse ouers bewerk nie, want die lewe wat hulle julle gegee het, loop op die dood uit. Die nuwe lewe wat God gegee het, is vir ewig, want dit kom van die ewige en lewende woord van God (1 Petrus 1:23).

Wanneer jy verstaan wat dit beteken om wedergebore te wees sal dit ’n huppel in jou stap sit. Om wedergebore te wees beteken dat jy die natuur van God in jou gees het. Dit beteken dat jy Christus se aktiewe lewe in elke greintjie van jou wese het – jou gees, siel en liggaam.

2 Korintiërs 5:17 sê: “Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” Onthou wat die Here Jesus in Johannes 3:3 gesê het: “Ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.” Dan sê Hy in vers 6 en 7: “Wat uit ’n menslike liggaam gebore is, is menslik, en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie verwonderd wees dat Ek vir jou gesê het julle moet van bo gebore word nie.”

Voordat iemand wedergebore word, het hy die bedorwe, gevalle menslike lewe wat vatbaar is vir die sonde, siekte, kwale en die dood. Maar wanneer hy wedergebore word, word sy menslike lewe deur God se natuur vervang. Wat ’n groot eer om in sy lewe te deel, sy heerlikheid te dra, sy genade uit te deel en sy geregtigheid uit te druk! Nou dat ons wedergebore is, het ons God se kinders geword (1 Johannes 3:2).

Ons het uit-God-gebore kinders geword, net soos Jesus. Jakobus 1:18 sê: “Omdat God só besluit het, het Hy ons deur sy woord wat waar is, as sy kinders verwek en gebore laat word. Só het dit gekom dat ons die keur van sy hele skepping is.” Jesus is die Hoof van hierdie nuwe spesie en die Hoof van die liggaam – die Kerk. Hy was eerste om wedergebore te raak in hierdie spesiale ras van bonatuurlike-wesens. 1 Petrus 2:9 sê: “Dit geld egter nie vir julle nie, want God het júlle as sy volk gekies. Julle is ’n koninkryk wat uit priesters bestaan, ’n nasie wat heeltemal in God se diens staan, ’n volk wat heeltemal God s’n is. Dít het God bewerk sodat julle vir almal kan wys hoe goed Hy is. Dit is immers Hý wat julle uit die duisternis in sy wonderlike lig ingeroep het.” Halleluja!

BELYDENIS

Ek is God se woonplek; Hy beweeg in en deur my; Hy praat en seën deur my. Ek dra ewige waarhede oor en het die goddelike natuur. Ek het die vermoë om veranderings te maak in my wêreld, want ek is wedergebore en die groter Een woon in my. Eer aan God!

VERDERE STUDIE:

1 Johannes 4:4; 1 Johannes 5:11-13

1 JAAR BYBELLEES-PLAN

Matthéüs 23 & Exodus 24-25

2 JAAR BYBELLEES- PLAN

Handelinge 14:19-28 & Job 36-37

NuusNews Rhapsody share
Word deel van die wêreld se grootste evangelisasie netwerk:

Ondersteun heelhartig die grootste daaglikse toewydingsbundel in die wêreld, die Rhapsody of Realities. Word deel van die verspreidingsnetwerk van die grootste evangelisasie beweging in die wêreld saam met Pastor Chris Oyakhilome. Die Rhapsody word maandeliks versprei en maandeliks vertaal in meer as 1,000 tale! Sedert die stigting van die Rhapsody of Realities dagstukkie is reeds meer as 1,000,000,000 (ja jy het reg gelees: 1 BILJOEN) in beide gedrukte en digitale kopieë versprei! Min mense in Suid Afrika weet dit – versprei die woord! Die Rhapsody word tans versprei in elke bekende gebied van die wêreld. Kom vat hande en word deel van die wêreld-wye beweging! 

Hab 2:14 “For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.”

Wie kan baatvind met die Rhapsody?

 • Enigiemand. Indien jy net die wêreld se grootste dagstukkie wil geniet en dieselfde gebed hardop bid met miljoene Christene reg oor die wêreld in eenheid van gees, is jy welkom om die Rhapsody te kry vir jouself.
 • Die gedrukte Rhapsody is egter ‘n fantastiese evangelisasie instrument en geselskap-aanknoper wat jy jouself (of groot evangelisasie groepe) kan gebruik om ander meer effektief te bereik.  
 •  The Rhapsody is ook ‘n wonderlike aanwins vir Pastore van kerke wat nie hulle eie dagstukkie publikasie het nie, maar tog wil hê dat hulle kerk een moet hê om die gemeente te groei tot geestelike volwassenheid. Die Rhapsody is propvol inhoud en idees vir preke.
 • Verder, kan jy dalk nie self na ‘n ver-afgeleë land gaan om mense daar met die Goeie Evangelie te bereik nie. Jy kan nou egter ‘n vennoot word van Rhapsody of Realities en gedrukte dagstukkie uitgawes stuur na enige land wat jy verkies. Iemand sal dit daar namens jou versprei en dis die ideale manier om die nasies te bereik, selfs van die huis af.

Raak betrokke en kry jou persoonlike kopie van die Rhapsody by: 

www.rhapsodyofrealities.org

Ondersteun heelhartig die grootste daaglikse toewydingsbundel in die wêreld, die Rhapsody of Realities. Word deel van die verspreidingsnetwerk van die grootste evangelisasie beweging in die wêreld saam met Pastor Chris Oyakhilome. Die Rhapsody word maandeliks versprei en maandeliks vertaal in meer as 1,000 tale! Sedert die stigting van die Rhapsody of Realities dagstukkie is reeds meer as 1,000,000,000 (ja jy het reg gelees: 1 BILJOEN) in beide gedrukte en digitale kopieë versprei! Min mense in Suid Afrika weet dit – versprei die woord! Die Rhapsody word tans versprei in elke bekende gebied van die wêreld. Kom vat hande en word deel van die wêreld-wye beweging! 

Hab 2:14 “For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.”

Wie kan baatvind met die Rhapsody?

 • Enigiemand. Indien jy net die wêreld se grootste dagstukkie wil geniet en dieselfde gebed hardop bid met miljoene Christene reg oor die wêreld in eenheid van gees, is jy welkom om die Rhapsody te kry vir jouself.
 • Die gedrukte Rhapsody is egter ‘n fantastiese evangelisasie instrument en geselskap-aanknoper wat jy jouself (of groot evangelisasie groepe) kan gebruik om ander meer effektief te bereik.  
 •  The Rhapsody is ook ‘n wonderlike aanwins vir Pastore van kerke wat nie hulle eie dagstukkie publikasie het nie, maar tog wil hê dat hulle kerk een moet hê om die gemeente te groei tot geestelike volwassenheid. Die Rhapsody is propvol inhoud en idees vir preke.
 • Verder, kan jy dalk nie self na ‘n ver-afgeleë land gaan om mense daar met die Goeie Evangelie te bereik nie. Jy kan nou egter ‘n vennoot word van Rhapsody of Realities en gedrukte dagstukkie uitgawes stuur na enige land wat jy verkies. Iemand sal dit daar namens jou versprei en dis die ideale manier om die nasies te bereik, selfs van die huis af.

Raak betrokke en kry jou

Nuus News ROR 2020 2 2

BEING BORN AGAIN

Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever (1 Peter 1:23).


When you understand what it is to be born again, it’ll put springs in your steps. To be born again is to have the very nature of God in your spirit; it is to have the active life of Christ in every fibre of your being—in your spirit, soul and body.


2 Corinthians 5:17 says, “Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.” Recall the words of the Lord Jesus in John 3:3, “…Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.” Then in verses 6 and 7, He said, “That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.”

Until, and unless a man is born again, what he has is the depraved, fallen human life which is susceptible to sin, defeat, sickness, disease and death. But at the New Birth, the human life is supplanted by God’s divine nature. What great honour to become partakers of His life, carriers of His glory, dispensers of His grace and the expression of His righteousness! We have become sons of God (1 John 3:2), now that we’re born again.

We’ve become God’s begotten children just like Jesus. James 1:18 says, “Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.” Jesus is the head of this new species, being the head of the body, the Church. He’s the first to be born again, among a special race of super-beings. 1 Peter 2:9 says, “But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light.” This is who you are now that you’re born again. Hallelujah!

CONFESSION

I’m God’s dwelling place; He moves in and through
me; He talks and blesses through me. I’m a conveyor
of eternal verities and a partaker of the divine nature. I have the ability to effect changes in my world, because I’m born again and the greater One lives in
me. Glory to God!

FURTHER STUDY:

1 John 4:4; 1 John 5:11-13

1-YEAR BIBLE READING PLAN

Matthew 23 & Exodus 24-25

2-YEAR BIBLE READING PLAN

Acts 14:19-28 & Job 36-37

NuusNews Rhapsody share2
Become part of the world's biggest evangelism network:

Start supporting the world’s biggest daily devotional, the Rhapsody of Realities. Become a partner of the distribution network of one of the biggest evangelism movements on earth today with Pastor Chris Oyakhilome. The Rhapsody is printed and distributed monthly and is translated monthly in more than 1,000 languages! Since the inception of the devotional has more than 1,000,000,000 (yes: you have read right: 1 BILLION) copies printed and digital, been distributed! Few people in South Africa know it – spread the word! The Rhapsody is currently being distributed in every known territory known to man. Be part of the world wide movement! 


Hab 2:14 “For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.”

Who can benefit from the Rhapsody?

 • Anyone really. If you just want to enjoy the world’s biggest daily devotional and pray the same prayer out loud with millions of Christians all over the world in unity of spirit, you are welcome to get the Rhapsody for yourself.
 • However the printed Rhapsody is a great evangelism tool and also a conversation starter that can help yourself (as well as big evangelism groups) to reach other people more effectively.
 • The Rhapsody is great for Pastors of churches that don’t have their own daily devotional but want their church to have one and build the church to maturity. As proven over many years, used by Pastors and leaders all over the world, the Rhapsody is always full of  rich content and ideas for any sermon.
 • Furthermore, you might not be able to go to a far away foreign country yourself in order to reach people with the Gospel. You can now however partner with Rhapsody of Realities and send devotionals to any country in the world you choose. Someone will distribute it there on your behalf and its an ideal way to reach the nations, even from home.

Get involved and get your personal copy of the Rhapsody at:

www.rhapsodyofrealities.org

NUUSNEWS RHAPSODY SPONSOR
Slider


Deel gerus opbouende kommentaar oor vandag se Rhapsody:
-
Enjoy sharing an uplifting comment on today's Rhapsody below:
-

1 Comment

 1. Hallelujah! Ek is God se woonplek; Hy beweeg in en deur my; Hy praat en seën deur my. Ek dra ewige waarhede oor en het die goddelike natuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *