Goeie Nuus is  dat die 3 weke van vas en gebed saam met Pastoor Chris Oyakhilome besig is om die wêreld te verander. Die publiek kom uiteindelik agter wat die Kerk reeds aan die begin van die lockdown gesien het. Dat die antichris gees agter die lockdowns sit want hy wil sy Een Wêreld Regering nou indruk! Die drakoniese lockdown wette is egter besig om uit te rafel. Kyk na die video op Nuus.News.

Good News is that the 3 days of fasting and prayer with Pastor Chris Oyakhilome is busy changing the world. The public has eventually started seeing what the Church already saw at the beginning of the lockdown, prompting the urgency of fasting and prayer. The spirit of the antichrist is behind the lockdowns and he wants to implement his One World Government now. The draconian laws are however now busy unraveling. Watch the video on Nuus.News.

Onlogiese Lockdown regulasies neergelê deur politikuste word nou oraloor bevraagteken

Pastoor Chris Oyakhilome se top Nuus Kanaal Loveworld SAT berig dat die Covid19 Fiasko net groter en groter word. Oorweeg om Christelike Nuus Media jou eie Hoofstroom Media te maak en ondersteun Loveworldnews.org.

Die gebede wat die Kerk gemaak het in die 3 weke van diepe vas en gebed saam met Pastoor Chris wat deur miljoene ondersteun is, is besig om te werk! Die skille is besig om van die publiek se oë af te val en die gees van vrees het reg oor die wêreld teruggetrek. 

Die publiek se oë gaan nou heeltemal oop tot die onsinnige lockdown resulasies wat die antichris bestem het om wêreld ekonomië bankrot te maak sodat die antichris gees se Een Wêreld Ekonomie geimplementeer kan word. Die drakoniese wette en konstante negatiewe Hoofstroom Media berigte is ontwerp om vrees in die publiek se harte te plaas om die antichris se regime oorname vinnig te maak, maar daar staan nou wêreldwyd groot weerstand op teen die regerings en politikuste se onlogiese lockdown wette. 

Kry kennis en word behoorlik ingelig. Die Hoofstroom Media sal jou nooit hierdie nuus bring nie. 

Begin om Nuus.News te volg vir ‘n beter Christelike perspektief op wêreld gebeure.

Unlogical Lockdown regulations laid down by politicians are now queried everywhere

Pastor Chris Oyakhilome’s top News Channel Loveworld SAT reports that the Covid19 Fiasco is just getting bigger and bigger. Consider making Christian News Media your own Mainstream Media and support Lovewordlnews.org.

The prayers made by the world wide Church during the 3 weeks of fasting and the global prayers with Pastor Chris joined by millions, is working! The scales are falling off the public’s eyes and the spirit of fear has receded all around the world. 

The public’s eyes have opened to the non-sensical lockdown regulations designed to bankrupt economies so that the antichrist spirit’s One World Economy can be implemented. The draconian laws and consistent negative Mainstream Media reports are designed to instill fear into the public’s hearts to make the antichrist regime takeover swift and quick, but now great dissent is rising all over the world against the governments and politicians illogical lockdown regulations.

Be informed and get proper knowledge. The Mainstream Media controlled by the devil will never bring you this news.

Begin to follow Nuus.News for a better Christian perspective on world events.

Kyk gerus na die video en besluit vir jouself. 

https://loveworldnews.org/politics/politics/covid-19-fiasco-politicians-accused-of-lying-about-lockdowns

Have a look at the video and decide for yourself.

View this post on Instagram

#HoldTheLine #Covid19

A post shared by Hold the Line (@seanforcongress) on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *