2020 MMC Global Online Gathering - Mighty Men Conference with Angus Buchan

Goeie Nuus is  dat die 2020 MMC Global Online Gathering – Mighty Men Conference with Angus Buchan vandag plaasvind om 11am. Ten spyte van die regering se verbanning van kerkdienste met lockdown regulasies gaan die vergadering voort. Neem deel deur dit aanlyn by te woon op www.angusbuchan.co.za

Good News today is that the 2020 MMC Global Online Gathering – Mighty Men Conference with Angus Buchan is holding at 11am. Despite government’s ban of church services in South Africa, the church is still able to hold online gatherings. Be part of this by attending the meeting online on www.angusbuchan.co.za

2020 MMC GLOBAL ONLINE GATHERING – MIGHTY MEN CONFERENCE WITH ANGUS BUCHAN

Ten spyte van die regering se verbanning van kerkdienste met lockdown regulasies, kan Christene steeds aanlyn bymekaar kom, al is dit met baie beperkings – hande kan nie opgelê word vir siekes nie, Pastore kan nuwe bekeerlinge nie doop nie, en evangelisasie soos deur Koning Jesus bedoel kan nie plaasvind nie. Nietemin gebruik die Kerk wat beskikbaar is. Evangelis Angus Buchan voer vandag ‘n aanlyn Mighty men Conference aan en elke gebed wat opgaan is brood nodig. 

Nuus.News gaan ‘n reeks berigte uitbring oor die tyd waarin Christene hulleself bevind en elke gebed is krities om die antichris te stop om sy Een Wêreld Regering te vorm en om die merk van die dier in die daaglikse samelewing in te bring.

2020 MMC GLOBAL AANLYN – MIGHTY MEN CONFERENCE MET ANGUS BUCHAN

Despite government’s ban of church services in South Africa, Christians are still able to hold online gatherings, even though it comes with so much limitations – hands cannot be laid on the sick, Pastors cannot baptize new converts and evangelization as intended by the Lord Jesus cannot take place. Nevertheless the church is using every means possible. Evangelist Angus Buchan holds an online Mighty Men Conference and every prayer that goes up is crucial 

Nuus.News is going to bring out a series of articles about the time in which we live in and every prayer is desperately needed to stop the agenda of the antichrist from forming its One World Government and bringing in the mark of the beast into everyday life.

3 Comments

  1. We are watching from the The Hills Estate, Pretoria East.
    God bless!

  2. Koos and Thea Schutte Impalapark Boksburg
    South Africa.

  3. We are watching from The Hills Estate, Pretoria East.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *