DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SY KRAG, HEERLIKHEID EN GEREGTIGHEID

Daily Devotional South Africa: KEEP INFLUENCING YOUR WORLD WITH THE GOSPEL Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! “O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is; To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary” (Psalm 63:1-2). Even though the glory ofRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SY KRAG, HEERLIKHEID EN GEREGTIGHEID

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SY KRAG, HEERLIKHEID EN GEREGTIGHEID Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “O God, U is my God, ek soek na U, ek smag na U; my hele liggaam verlang na U soos ’n dor land sonder water. Ek het U inderdaad in die heiligdom gesien en u krag en heerlikheid aanskou” (Psalm 63:2-3). Al word die heerlikheid van God en die krag van God soms afwisselend in die SkrifRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HOU AAN OM JOU WÊRELD MET DIE EVANGELIE TE BEÏNVLOED

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HY IS IN STAAT OM TE KEER DAT JY VAL Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “Toe het Hy hulle beveel: “Gaan die hele wêreld in en verkondig die Goeie Nuus aan almal, oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word. Maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word” (Markus 16:15-16). Die verkondiging van die evangelie is nie iets wat jy kies om te doen, ofRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HY IS IN STAAT OM TE KEER DAT JY VAL

Daily Devotional South Africa: HE’S ABLE TO KEEP YOU FROM FALLING Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen (Jude 1:24-25). The scripture above is just so comforting; theRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SONDE-VRY GEBORE

Daily Devotional South Africa: BORN SIN-FREE Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! “Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness” (Romans 6:18). Paul had difficulty communicating the truth in the verse above due to the limitation of language. He said in the next verse, “I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh…” (Romans 6:19). The Message translation says, “I’m using thisRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SONDE-VRY GEBORE

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SONDE-VRY GEBORE Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “Verlos van die sonde het julle nou slawe geword van dit wat reg is voor God” (Romeine 6:18). Paulus het dit moeilik gevind om die waarheid in die vers hierbo te kommunikeer, as gevolg van die beperking van die taal. Hy het gesê: “Ek praat op hierdie manier van slawe en base omdat dit makliker is om te verstaan” (Romeine 6:19).Read More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HEERSKAPPY OOR DIE DOOD

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HEERSKAPPY OOR DIE DOOD Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “Ons weet dit omdat Christus uit die dood opgewek is en nooit weer sal sterf nie. Die dood het geen mag meer oor Hom nie” (Romeine 6:9). Die Skrif hierbo is een van die ongelooflikste verse in die hele Romeine 6 weens die implikasies daarvan. Dit sê nie: “Ons weet dit omdat Jesus uit die dood opgewek is enRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: HEERSKAPPY OOR DIE DOOD

Daily Devotional South Africa: DOMINION OVER DEATH Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! “Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him” (Romans 6:9). The scripture above is one of the most amazing verses in all of Romans 6 because its implications. It doesn’t say, “Knowing that Jesus being raised from the dead dieth no more…”; rather, it says, “…Christ being raisedRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DOOD VIR DIE SONDE, LEWEND VIR GOD

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DOOD VIR DIE SONDE, LEWEND VIR GOD Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “Julle moet dus ook vir seker weet dat julle vir die sonde dood is, en nou vir God lewe deurdat julle met Christus Jesus één is” (Romeine 6:11). Die vers hierbo onthul ’n diepe huidige waarheid oor die nuwe skepping: hy is dood vir die sonde en lewend vir God! Dit is die perspektief wat jyRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DOOD VIR DIE SONDE, LEWEND VIR GOD

Daily Devotional South Africa: DEAD TO SIN, ALIVE TO GOD Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! “Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord” (Romans 6:11). The verse above reveals a profound present hour truth about the new creation: he’s dead to sin and alive to God! This is the perspective you should have of the Christian life; you’reRead More →