Christelike gedig Christian Poem wwwNuusNews

Jesus truly came to make you free. Evil does not have any hold on you anymore. Share this poem with someone you know who needs it! Share this heartfelt poem with everyone whose faith you want to strengthen. The message is contagious! Jesus died in YOUR place. He was punished for YOUR sins, in YOUR place. He went to hell in YOUR place so that you don’t have to go! If you haven’t yet, give YOUR life to the Lord Jesus Christ TODAY! How can I give my life to Christ? “He said: daughter I’ll take the blame…“ Nuus.News https://nuus.news/wp-content/uploads/2021/04/Die-realiteit-gedig-van-Christus-se-werk-Christs-work-in-you-wwwNuusNews.mp4 Have Christian art you want toRead More →

Christelike gedig Christian Poem wwwNuusNews

Jesus het waarlik gekom om jou vry te maak. Die bose het geen houvas op jou meer nie. Deel gerus die gedig met ander wat jy weet dit nodig het! Al is die gedig in Engels, deel dit steeds met almal wat hul geloof wil versterk. Die boodskap is aansteeklik! Jesus het doodgegaan in jou plek. Hy is gestraf vir jou sondes, in JOU plek. Hy het hel toe gegaan in jou plek sodat jy nie hoef te gaan nie! Indien jy nog nie het nie, gee VANDAG, JOU lewe vir Jesus Christus.  Vind meer uit oor Jesus by www.JesusChristus.co.za “He said: daughter I’ll takeRead More →

Deputy Minister of Social Development Hendrietta Bogopabe Zulu to close churches

ANC GOVERMENT PLANS TO CLOSE AT LEAST 100 000 CHURCHES SOON The ANC-led anti-Christian Government movement has threatened Christian churches for years that closure of unwanted churches are imminent. The ANC has created committees of persecution of Christian churches in recent years. The ANC-pro-ancestor Government movement also resolved to register all churches on their database.  ANC Government wants to follow the Zimbabwe and Chinese examples Just go accross the border to Zimbabwe, where it now is nearly impossible to run a church, a church now needs to be registered with Government before it can operate, and the registration documents need to be filed through legalRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: ONTDEK WIE JY IS IN HOM En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Romeine 12:2). Voor die koms van die Messias is voorspel dat Elia eerste sou kom (Maleagi 4:5-6). Die Skrifgeleerdes gebruik hierdie profesie as bewys teen die messiasskap van Jesus. Maar toe die dissipels Elia met hul eie oë op die berg van verheerliking met Jesus sien praat (Lees Mattheus 17:1-3), vra hulle vir Jesus: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moetRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: GESEËND EN HOOGS BEVOORDEEL “To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved” (Efesiërs 1:6). Die woord “accepted” in die teks hierbo is ‘charito’ (Grieks), en dit beteken genade; dit wil sê om deurtrek te word met spesiale eer; aanvaar of hoogs bevoordeel te word. Die teks moet dus eintlik lui: “…He has made us highly favoured in the beloved.” Halleluja! Iemand in die Skrif wat so ‘n beskrywing gekry het, was Maria. Lukas 1:28 sê, “Gabriël het aan haar verskyn en gesê: “Ek groet jou, geseënde vrou…” En dit is presiesRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: GESEËND EN HOOGS BEVOORDEEL “To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved” (Efesiërs 1:6). Die woord “accepted” in die teks hierbo is ‘charito’ (Grieks), en dit beteken genade; dit wil sê om deurtrek te word met spesiale eer; aanvaar of hoogs bevoordeel te word. Die teks moet dus eintlik lui: “…He has made us highly favoured in the beloved.” Halleluja! Iemand in die Skrif wat so ‘n beskrywing gekry het, was Maria. Lukas 1:28 sê, “Gabriël het aan haar verskyn en gesê: “Ek groet jou, geseënde vrou…” En dit is presiesRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIE GEES HET GEKOM Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien (Joël 2:28). Die Bybel sê: “niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees” (1 Korintiërs 12:3). Niemand kan Jesus se heerskappy verklaar, of besluit om God te dien, behalwe deur die Heilige Gees nie. Wanneer die Bybel sê dat die woord van verlossing naby jou is, selfs in jou mond en in jou hart (Romeine 10:8), isRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SIEN DIE WOORD IN PRENTE Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd (2 Korinthiërs 4:18). Wanneer jy die Skrif bestudeer, leer om dit te doen met prentjies. Sien met jou geestesoog, glo en tree op in ooreenstemming. Dit is die seëninge wat jou gees vasvat wat sal manifesteer in jou lewe. Daarom, as jy luister na, of die Woord bestudeer, visualiseer jou oorwinning, voorspoed, gesondheid, vrede, vordering en sukses van binne en bevestig ooreenkomstig. Voor die fisiese manifestasie van die heerlikheid en oorwinningsRead More →