DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: CHRISTUS: DIE MAATSTAF VIR GEREGTIGHEID

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: CHRISTUS: DIE MAATSTAF VIR GEREGTIGHEID Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sonde doen nie. As iemand egter sonde doen, ons het ’n Helper by die Vader wat ons saak stel, Jesus Christus, die regverdige” (1 Johannes 2:1). 1 Johannes 3:9 Sê: Elkeen wat deur God verwek is, hou nie aan sonde doen nie…”  Sommige mense verstaan ditRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: WEES VANDAG BLY

Daily Devotional South Africa: REJOICE TODAY Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! “Be joyful always” (1 Thessalonians 5:16 NIV). Yesterday is gone, and tomorrow is yet to come, but today is yours to use. Therefore, make the best of today and be joyful. Don’t live in the regrets of yesterday or be apprehensive of the uncertainties of tomorrow. The regrets of yesterday and fear of tomorrow are the enemies of today’sRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: WEES VANDAG BLY

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: WEES VANDAG BLY Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: “Wees altyd vol blydskap” (1 Tessalonisense 5:16 NLV). Gister is verby en môre moet nog kom, maar vandag is vir jou gebruik. Maak daarom die beste van vandag en wees bly. Moenie in berou oor gister leef, of skrikkerig wees oor môre se onsekerhede nie. Gister se berou en vrees vir môre is vyande van vandag se geluk. God wilRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: OORWINNING OOR DUIWELS

Daily Devotional South Africa: VICTORY OVER DEVILS Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! “For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places (Ephesians 6:12).” There’re people who’d like to convince themselves that demons aren’t real, they are mere figments of our imagination. But they’re wrong! Demons are real and oftentimes, Satan, whoRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: OORWINNING OOR DUIWELS

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: OORWINNING OOR DUIWELS Kom en geniet saam met ons die Dagstukkies uit die Bybel vandag, Suid Afrika. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie: Want ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy in hierdie donker wêreld uitoefen, teen die bose geeste in die hemelruimtes (Efesiërs 6:12). Daar is mense wat hulself probeer oortuig dat demone nie werklik is nie; dat dit net ons verbeelding is. Maar hulle is verkeerd! Demone is werklik enRead More →

Gebed vir die dag 2020 7 3 Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale. Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg http://www.facebook.com/able.akpanke  “in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.”‭‭KOLOSSENSE‬ ‭2:7‬ ‭ Bevestig dat ons mede-erfgename met Christus is Verklaar dat jou wortels diep en ferm in Christus gevestig is, daarom kan geen storm veroorsaak dat jou toewyding tot Hom sal verander nie Verklaar dat ons geloofsisteem hierdie maand versterk word en dat ons bemagtig word om in alle areas van ons lewensRead More →

DAILY DEVOTIONAL SOUTH AFRICA GODS WORD FOR TODAY HIS LIGHT IN YOUR HEART DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL

Daily Devotional South Africa: HIS LIGHT IN YOUR HEART Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ (2 Corinthians 4:6). In Habakkuk 2:14, the Bible says, “For the earth shall be filled with the knowledge of the glory ofRead More →

Prayer for today 2020 7 3 PRAYER FOR TODAY PRAYER AT 12 NOON WITH PST ABLE 03-07-2020.. Colossians 2:7 Let your roots grow down into him, and let your lives be built on him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. At 12 noon (GMT+2) we will pray fervently in tongues of the Spirit and with understanding affirming that we are joint-heirs together with Christ. Declare that your roots are firmly and deeply planted in Christ, therefore there is no storm that can make you shift your dedication to Him. Declare that this monthRead More →

Gebed vir die dag 2020 7 2 Gebed vir die dag. Bid vurig vir 15 minute in verstaanbare woorde en in tale. Skakel gerus in op die lewendige uitsending van hierdie gebedsgeleentheid deur die volgende skakel te volg https://www.facebook.com/able.akpanke “Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul.”EFESIËRS 4:10 Bevestig dat die krag van die opgestane Christus aan die werk is in ons Verklaar dat die plek waarop jy vandag is ‘n gevolg is van waarheen jy oppad is in die lewe Verklaar dat Christus na drie dae uit die graf gekom hetRead More →

DAILY DEVOTIONAL SOUTH AFRICA GODS WORD FOR TODAY GROWING IN CHRIST DAGSTUKKIE UIT DIE BYBEL

DAILY DEVOTIONAL SOUTH AFRICA: GROWING IN CHRIST Today’s Daily Devotional, God’s Word for today from the Bible, is Good News brought to you by Pastor Chris Oyakhilome, author of the world’s #1 Daily Devotional, the Rhapsody of Realities. Enjoy the Word of God for today South Africa! And they that are Christ’s have crucified the flesh with the affections and lusts (Galatians 5:24). Our opening verse leaves no grey area: if you belong to Christ, you’ve crucified the flesh with the affections and lusts. Why then are some Christians still struggling, trying to crucify the flesh? It’s because Satan has lied to them and theyRead More →