Christelike gedig Christian Poem wwwNuusNews

Jesus het waarlik gekom om jou vry te maak. Die bose het geen houvas op jou meer nie. Deel gerus die gedig met ander wat jy weet dit nodig het! Al is die gedig in Engels, deel dit steeds met almal wat hul geloof wil versterk. Die boodskap is aansteeklik! Jesus het doodgegaan in jou plek. Hy is gestraf vir jou sondes, in JOU plek. Hy het hel toe gegaan in jou plek sodat jy nie hoef te gaan nie! Indien jy nog nie het nie, gee VANDAG, JOU lewe vir Jesus Christus.  Vind meer uit oor Jesus by www.JesusChristus.co.za “He said: daughter I’ll takeRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: ONTDEK WIE JY IS IN HOM En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is (Romeine 12:2). Voor die koms van die Messias is voorspel dat Elia eerste sou kom (Maleagi 4:5-6). Die Skrifgeleerdes gebruik hierdie profesie as bewys teen die messiasskap van Jesus. Maar toe die dissipels Elia met hul eie oë op die berg van verheerliking met Jesus sien praat (Lees Mattheus 17:1-3), vra hulle vir Jesus: “Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moetRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: GESEËND EN HOOGS BEVOORDEEL “To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved” (Efesiërs 1:6). Die woord “accepted” in die teks hierbo is ‘charito’ (Grieks), en dit beteken genade; dit wil sê om deurtrek te word met spesiale eer; aanvaar of hoogs bevoordeel te word. Die teks moet dus eintlik lui: “…He has made us highly favoured in the beloved.” Halleluja! Iemand in die Skrif wat so ‘n beskrywing gekry het, was Maria. Lukas 1:28 sê, “Gabriël het aan haar verskyn en gesê: “Ek groet jou, geseënde vrou…” En dit is presiesRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: GESEËND EN HOOGS BEVOORDEEL “To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved” (Efesiërs 1:6). Die woord “accepted” in die teks hierbo is ‘charito’ (Grieks), en dit beteken genade; dit wil sê om deurtrek te word met spesiale eer; aanvaar of hoogs bevoordeel te word. Die teks moet dus eintlik lui: “…He has made us highly favoured in the beloved.” Halleluja! Iemand in die Skrif wat so ‘n beskrywing gekry het, was Maria. Lukas 1:28 sê, “Gabriël het aan haar verskyn en gesê: “Ek groet jou, geseënde vrou…” En dit is presiesRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: DIE GEES HET GEKOM Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien (Joël 2:28). Die Bybel sê: “niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees” (1 Korintiërs 12:3). Niemand kan Jesus se heerskappy verklaar, of besluit om God te dien, behalwe deur die Heilige Gees nie. Wanneer die Bybel sê dat die woord van verlossing naby jou is, selfs in jou mond en in jou hart (Romeine 10:8), isRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: SIEN DIE WOORD IN PRENTE Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd (2 Korinthiërs 4:18). Wanneer jy die Skrif bestudeer, leer om dit te doen met prentjies. Sien met jou geestesoog, glo en tree op in ooreenstemming. Dit is die seëninge wat jou gees vasvat wat sal manifesteer in jou lewe. Daarom, as jy luister na, of die Woord bestudeer, visualiseer jou oorwinning, voorspoed, gesondheid, vrede, vordering en sukses van binne en bevestig ooreenkomstig. Voor die fisiese manifestasie van die heerlikheid en oorwinningsRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: LEWE VIR SY HEERLIKHEID Hy het vir almal gesterf sodat dié wat lewe, nie meer vir hulself moet leef nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is (2 Korinthiërs 5:15). In hierdie laaste dae, is daar net een ding wat saakmaak: lewe vir die Here. Lewe vir Sy heerlikheid- leef ‘n doelgerigte lewe. Jesus het aan ons ‘n voorbeeld gestel om te volg in die verband. . In Johannes 17:4, sê Hy, “…Ek het U op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat U my gegee het om te doen.” Dit behoort jou denkwyse ook teRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: JY IS WAT JY SÊ Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê:’ Lig jou op en val in die see,’ en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur (Markus 11:23). Jou lewe is die opsomming van die woorde wat vanuit jou kom. Ons openingsvers lê klem op die belangrikheid dat jou lewe met jou woorde omraam word. Dit is die mooiste natuurlike gawe van God aan die mens- die gawe van woorde. Die vermoë om te praat en woorde te skep. Wat jy sê sal jyRead More →

DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL: EEN BROOD EN EEN LIGGAAM Ons voorvaders het tog manna in die woestyn geëet soos daar geskryf staan: ‘Brood uit die hemel het Hy aan hulle gegee om te eet.’”Een brood en een liggaam (Johannes 6:31). Wat ons in ons temavers lees, was dat die Here Jesus die Jode toegespreek het. In vers 32-33 het Hy voortgegaan, “… dis nie Moses wat aan julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar my Vader. En dit is Hy wat nou aan julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood van God is Hy wat uit die hemel komRead More →