DAGSTUKKIES UIT DIE BYBEL:
JOU GELOOF SAL GETOETS WORD

Omdat jy vasgehou het aan die getuienis van hoe Ek volhard het, sal Ek jou ook bewaar gedurende die tyd van hewige toetsing wat vir die hele bewoonde wêreld voorlê – daardie tyd wanneer al die bewoners van die aarde deeglik getoets word (Openbaring 3:10).

In 2 Tessalonisense 2:3 het Paulus, die apostel, gesê: “Laat niemand julle op enige manier mislei nie: Die Dag van die Here sal nie aanbreek voordat die opstand eers gekom en die wettelose mens, die mens wat vernietiging bring, na vore getree het nie” Dit vertel ons dat baie mense van die geloof afvallig gaan word.  Waarom sou dit gebeur? In Rigters 7, toe God wou hê dat Gideon teen die Midianiete moes veg, het God hom deur die engel verseker dat hy (Gideon) sy vyande sou verslaan.

Gideon het gedink dat hy ‘n leër nodig sou hê; en hy het sy soldate versamel. Maar God het vir hom gesê: “Jy het te veel soldate by jou. As Ek die Midianiete met soveel manskappe aan jou oorgee, sal die Israeliete teenoor My beweer dat hulle hulleself met hulle eie mag bevry het.” Laat almal wat bang is, huistoe gaan, en die Bybel sê dat twee en twintig duisend van hulle huistoe gegaan het (Rigters 7: 2-3). Daar het 10 000 oorgebly. Die Here het vir Gideon gesê dat hulle nog steeds te veel is en dat hy hulle af na die water toe moet vat. Hy sal daar vir hom uitsoek watter saam met hom moet gaan en watter nie. Hy sal net diegene behou wat waaksaam is terwyl hulle drink.

En die Bybel sê net driehonderd van hulle het daardie toets geslaag (Lees Rigters 7: 4-6). Hulle het nie eers geweet dat hulle getoets word nie. In Jeremia 9:3 sê die Bybel ook dat die volk: “hulle span hulle tong, soos hulle boog, met leuens, en nie volgens waarheid is hulle magtig in die land nie.” Hulle was so vals dat selfs ‘n broer nie vertrou kon word nie. As gevolg van hierdie bedrog en geveinsdheid en leuens, het God gesê: “Kyk, Ek smelt hulle en toets hulle…” (Jeremia 9: 7). Dit gaan in hierdie laaste dae plaasvind. ‘n Groot toets kom, en dit het reeds begin, want God moet die wat eg is, skei van die wat nie eg is nie; diegene wat nooit opreg was met God nie.

As dit nie ernstig was nie, sou Jesus nie nodig hê om in te gryp namens die kerk in Filadelfia, soos gelees in ons temavers nie. As jou geloof in Christus eg is, sal dit getoets word: “Die doel met die beproewings is om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud met vuur getoets en daardeur gesuiwer word; en onthou: Julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word” (1 Petrus 1: 7). Laat Jesus Christus en Sy Koninkryk alles wees wat vir jou in hierdie lewe belangrik is.

BELYDENIS

Ek is diep gewortel en gegrond in Christus. Ek leef om God se droom, Sy visie van Koninkryksuitbreiding en wêreldevangelisasie, te vervul. Ek is gefokus op dinge hierbo, en nie op die kortstondige plesier van hierdie wêreld nie. Ek bly standvastig, onbeweeglik en doen die werk van die Here met vreugde, terwyl ek uitsien na Sy verskyning.

 

VERDERE STUDIE:

Job 23:10; Kolossense 3:1-2; Openbaring 3:9-10 CEV

Markus 4:21-41 & Levitikus 16-18

Matthéüs 16:1-12 & Exodus 1

Suid Afrika, ons hoop jy het die Dagstukkie vir vandag geniet saam met miljoene ander Christene regoor die wêreld wat die Dagstukkie saam met jou gelees het en hardop die gebed saam gebid het in eendrag! Tans is dit die mees kragtigste gebed op aarde waar miljoene dieselfde gebed bid in elke bekende land aan die mensdom. Die Goeie Nuus  Bybel vers vir vandag en Bybelstudie kom uit  die Rhapsody van Realiteite van Pastoor Chris Oyakhilome, die wêreld se #1 Dagstukkie. Deel dit gerus nou met ander op Facebook, Whatsapp en al die ander sosiale media platforms en laat ons nog sterker word! Sien uit daarna om jou môre weer hier te sien vir nog dagstukkies wat jou lewe gaan verander!

NuusNews Rhapsody share

Ondersteun heelhartig die grootste daaglikse toewydingsbundel in die wêreld, die Rhapsody of Realities met Nuus.News. Word deel van die verspreidingsnetwerk van die grootste evangelisasie beweging in die wêreld saam met Pastor Chris Oyakhilome. Die Rhapsody word maandeliks versprei en maandeliks vertaal in meer as 1,000 tale! Sedert die stigting van die Rhapsody of Realities dagstukkie in 2003 is reeds meer as 1,000,000,000 (ja jy het reg gelees: 1 BILJOEN) in beide gedrukte en digitale kopieë versprei! Min mense in Suid Afrika weet dit – versprei die woord! Die Rhapsody word tans versprei in elke bekende gebied van die wêreld. Kom vat hande en word deel van die wêreld-wye beweging! 

Hab 2:14 “For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the LORD, as the waters cover the sea.”

Wie kan baatvind met die Rhapsody?

  • Enigiemand wat betrokke wil raak met die verspreiding van die Goeie Nuus van die Evangelie van Jesus Christus. Indien jy net die wêreld se grootste dagstukkie wil geniet en dieselfde gebed hardop bid met miljoene Christene reg oor die wêreld in eenheid van gees, is jy welkom om die Bybel gebasseerde Rhapsody te kry vir jouself.
  • Die gedrukte Rhapsody is egter ‘n fantastiese evangelisasie instrument en geselskap-aanknoper wat jy jouself (of groot evangelisasie groepe) kan gebruik om ander meer effektief te bereik.  
  •  The Rhapsody is ook ‘n wonderlike aanwins vir Pastore van kerke wat nie hulle eie Bybel dagstukkie publikasie het nie, maar tog wil hê dat hulle kerk een moet hê om die gemeente te groei tot geestelike volwassenheid. Die Rhapsody is propvol inhoud en idees vir preke uit die Bybel.
  • Verder, kan jy dalk nie self na ‘n ver-afgeleë land gaan om mense daar met die Goeie Evangelie te bereik nie. Jy kan nou egter ‘n vennoot word van Rhapsody of Realities en gedrukte dagstukkie uitgawes stuur na enige land wat jy verkies. Iemand sal dit daar namens jou versprei en dis die ideale manier om die nasies te bereik, selfs van die huis af.

Raak betrokke en kry jou persoonlike kopie van die Rhapsody by Nuus.News of direk by: 

www.rhapsodyofrealities.org

NUUSNEWS RHAPSODY SPONSOR
Slider


Deel gerus opbouende kommentaar oor vandag se Rhapsody op Nuus.News:
-
Enjoy sharing an uplifting comment on today's Rhapsody below with Nuus.News:
-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *